Større tilfredshed i anden omgang
alle-boern-cykler_001_040917_BP.jpg

Alle Børn Cykler kampagne på Tinderhøj Skole

En ny brugerundersøgelse viser, at forældrene er mere tilfredse med det samlede skoletilbud på Tinderhøj Skole end tilfældet var i 2017. Billedet er fra 2017, hvor en 5. klasse opfordrede alle elever til at spænde cykelhjelmen og cykle i skole. Foto: Arkiv
tilfredshed Tinderhøj Skole og Islev Skole scorede ikke topkarakterer, da Rødovre Kommune tilbage i 2017 spurgte forældrene om deres generelle tilfredshed med skolerne og deres indtryk af det faglige udbytte, men en opfølgende undersøgelse viser nu, at forældrene i dag er mere tilfredse.

Der var generelt en lavere tilfredshed med børnenes skole blandt forældre på Islev Skole og Tinderhøj Skole, da kommunen tilbage i 2017 foretog en brugertilfredshedsundersøgelse.
Undersøgelsen fra 2017 viste, at kun 48,5 procent af forældrene på Tinderhøj Skole var tilfredse med skolen og på Islev Skole tilkendegav 52,4 procent af forældrene, at de var tilfredse eller meget tilfredse med det faglige udbytte af undervisningen.
Den manglende tilfredshed var generelt lavere end på byens øvrige skoler. Derfor besluttede Rødovre Kommune at gennemføre en opfølgende brugertilfredshedsundersøgelse på de to skoler i efteråret 2018.
I den nye spørgerunde blev forældrene opfordret til at besvare spørgsmålene via forældreintra. Sammen med spørgsmålene havde kommunen oplistet en række af de tiltag, som var blevet iværksat på baggrund af resultaterne fra 2017 og den opfølgende spørgerunde viser med al tydelighed, at tilfredsheden er steget.

Stadig lav deltagelse
På Tinderhøj Skole var den generelle tilfredshed med skolen steget fra 48,5 procent til 64,4 procent og samtidig var andelen af utilfredse forældre reduceret til 14,4 procent.
På Islev Skole er det især forældrenes tilfredshed med den faglige kvalitet, der har fået stort nøk opad.
Samlet set er andelen af forældre, der finder den faglige kvalitet tilfredsstillende eller meget tilfredsstillende, steget med 16,2 procentpoint fra den første undersøgelse i 2017 efter den opfølgende undersøgelse i efteråret.
Besvarelsesprocenterne ligger dog fortsat i den
lave ende på begge skoler. På Islev Skole har 44,2 procent af forældrene deltaget, mens tallet kun er 29,7 procent på Tinderhøj Skole.

Kommentarer
Top