Sammen om folkeskolen i Rødovre
Tina-Lykkegaard-Marker_Rødovre-Kommune.jpg
Skolechef Tina Lykkegaard Marker håber, ændringer vil give mere tryghed og inklusion. Foto: Rødovre Kommune
INITIATVER 2019 bliver året, hvor vi folder folkeskolen i Rødovre yderligere ud med fokus på teknologi og innovation samt nye læringsfællesskaber med plads til alle.

Et nyt år byder gerne på både drømme og store ambitioner – sådan er det også for vores skoler. Jeg er så privilegeret at være startet i sommeren 2018 som skolechef for byens skoler.
Det har været en udsøgt fornøjelse at møde nysgerrige og glade børn, dygtige og engagerede lærere og pædagoger, passionerede og ambitiøse skoleledelser samt forældre i skolebestyrelserne, der brænder for at gøre en forskel for skolen. Det giver overskriften ’Sammen om folkeskolen’ form og skaber bevægelse for de mange indsatser, der hver dag udvikler vores børn og unge på alle skolerne i Rødovre.
Fra dette skoleår blev vores børn og unge beriget med en ekstraordinær indsats, som er noget helt særligt for Rødovre Kommune. Vi arbejder nu med ’Teknologi og Innovation’ som et element i alle fag og har udviklet det som et selvstændigt fag for vores ældste elever. En indsats som er formet af bidrag fra medarbejdere til politikere. Ingen anden kommune i Danmark har taget et så stort skridt for at gøre vores børn og unge klar til fremtiden. I september åbnede vi ’TekX’, som er et moderne laboratorium, hvor alle børn og unge fra Rødovres skoler eksperimenterer med teknologi og innovation. 1200 børn og unge har allerede deltaget i teknologiske og innovative læringsforløb, hvor de har arbejdet med spændende forløb både på skolen og på TekX.
Hele Danmark kigger med på vores nye indsats og i januar bidrog vi på en konference, hvor 160 deltagere fra hele landet var mødt op for at høre om vores visioner og blive klogere af vores erfaringer. Vores ambition med teknologi og innovation i undervisningen er, at alle børn og unge på bedste demokratisk vis kan blive en del af og have forståelse for både nutiden og fremtiden og at de kan blive digitalt dannede.

Læringsfællesskaber
Ovenstående er en af vejene til at understøtte vores fornemste opgave på skolerne, som handler om at skabe læring og trivsel for alle børn og unge med fokus på, at alle udvikler sig.
Den udvikling sker bedst i læringsfællesskaber, hvor alle børn og unge har mulighed for at deltage. Der er netop nu et politisk forslag i høring på skolerne under overskriften ’Læringsfællesskaber for alle’.
Forslaget indeholder en række initiativer til udvikling og forbedring af det stærke grundlag, som dygtige medarbejdere har skabt og det baseres på et børne- og ungesyn, hvor alle børn har lige muligheder for at deltage, at børn er kompetente, at de som udgangspunkt gør det bedste, de kan, samt at de voksne skal møde børnene, dér hvor de er.Mere forebyggelse
Med forslaget er der lagt op til, at vi bliver bedre til at se på elevernes funktionsniveau og kompetencer end på deres diagnoser og at vi på hele skoleområdet arbejder for at hjælpe børn i vanskeligheder bedst muligt videre. Alle børn kan komme i vanskeligheder og vi har også i Rødovre børn og unge, der eksempelvis lider af angst, har skolevægring eller psykiske problemer. Det skal vi være endnu bedre til at forebygge og foregribe. Derfor er forslaget til den nye indsats både at arbejde mere forebyggende og at gribe de børn og unge, som i en periode har brug for en særlig indsats, således at de kan få mulighed for at vende tilbage til deres kammerater fra nærmiljøet.
’Sammen om Folkeskolen’ er en stærk overskrift for indsatserne på Rødovre Kommunes skoler. Det giver tryghed og følelsen af, at vi er stærke – når vi står sammen om den.
Jeg er stolt af og glad for det stærke fællesskab, jeg er blevet en del af her i Rødovre og jeg glæder mig til fortsat at være sammen med alle om Rødovre Kommunes folkeskoler.

Kommentarer
Top