Læringsfællesskaber kræver bedre planlægning
musik_hendriksholm_skole_strøm-2.jpg
I pædagogernes fagforening følger man nøje udspillet om et nyt børnesyn i folkeskolen i Rødovre, men man kalder planerne om at sløjfe specialtilbuddene allerede denne sommer for urealistiske. Foto: Modelfoto
sammen om folkeskolen I pædagogernes fagforening følger man nøje udspillet om et nyt børnesyn i folkeskolen i Rødovre, men man kalder planerne om at sløjfe specialtilbuddene allerede denne sommer for urealistiske.

I sidste uge løftede Rødovre Kommune sløret for nye idéer om læringsfællesskab for alle børn – ikke mindst dem i folkeskolen.
Forslaget, der blandt andet betyder en lukning af flere specialtilbud på forskellige skoler og en samling på få steder, skal behandles politisk i marts måned.
Det har fået flere forældre til at reagere på Rødovre Lokal Nyts artikel, da de frygter, at deres børn ikke er klar til at blive rykket over i en anden skole med så kort varsel.
I pædagogernes fagforening BUPL er man glad for, at Rødovre vil arbejde på at få en ny visitationsmodel og et stærkt fælles børnesyn, hvor man vil skabe sammenhæng omkring børn og unge.
“Vi ser gode muligheder i at samle kommunens gruppeordninger og visitere børn og unge til tilbud, hvor det ikke kun er deres diagnoser, der er afgørende for, hvor de bliver tilbudt plads. Det er også positivt, man mere aktivt vil følge børnenes sager,” siger fællestillidsrepræsentant for pædagogerne i Rødovre, Lena Grønsund.

Artiklen fortsætter under annoncen

Kræver tid og grundighed
Hun er dog bekymret over, at den nye model skal starte til august 2019.
“Det er en urealistisk plan. Der er mange sårbare børn og mange medarbejdere, der skal rykkes fra deres nuværende rammer – det kræver tid og grundig planlægning,”
siger hun og tilføjer:
“Udrulningen af planen kunne eventuelt opdeles i etaper, således at de ældste børn kan færdiggøre deres skolegang i de kendte rammer.”
På Facebook og over for Lokal Nyt forklarer forældre og bedsteforældre også, at overgangen skal være tryg og velforberedt.
“Hvordan skal personalet nå at forberede alle de rigtige rammer og pædagogiske hensyn de nye steder,” spørger en frustreret forældre eksempelvis.
“Man kan ikke tale læringsfællesskaber uden at tale om læringsrum. Vi håber derfor, der er afsat god økonomi til etablering af de nye centre,” siger Lena Grønsund.
Hun er bekymret for, at børn med støtte udsættes for unødvendigt mange skift som konsekvens af den tidlige SFO-start i maj og opstart af nyt centertilbud fra august.
Løsningen kunne være at inddrage medarbejderne mere i processen, mener hun.
BUPL frygter, den nye samling af tilbud også rammer støttekorpsene på de enkelte skoler.
“I den gamle struktur kunne støttekorpset allokere støtteressourcerne derhen, hvor der var størst behov. Vi er bekymrede for, at SFO’er med større støttebehov i enkelte år ikke har den tilstrækkelige ressource fremover som konsekvens af den mindre fleksibilitet. Den samlede støttetildeling bør derfor, i den nye struktur, være større end i den gamle,” siger Lena Grønsund, der også frygter, at de penge, der normalt ville gå til støtte i form af pædagoger fremover vil blive brugt til at dække underskud generelt på skolerne.
“Vi har et stærkt ønske om, at der indføres nogle budgetmekanismer, der sikrer, at økonomien til SFO og til støtteindsatsen ikke kan udhules helt af underskud på det samledeskolebudget.”
“Man bør, som minimum, følge skolernes prioriteringer tæt de første år og foretage en samlet evaluering af de økonomiske konsekvenser efter to år,” slutter hun.

Kommentarer
Top