Annonce

Borgere sætter farten ned
hendriksholm_boulevard.jpg
100 borgere deltog i workshops om fremtidens trafikløsninger på byens villaveje. Alle 291 forslag kan ses på Rødovre Kommunes hjemmeside, rk.dk Foto: Red.
trafik Borgerinddragende workshops danner baggrund for nye hastighedszoner på byens villaveje.
Fakta

Der er blevet afholdt fire workshops for fire områder i kommunen, så man som borger har kunnet forholde sig til sit eget lokalområde.

Samlet er der kommet input og forslag til hastighedsdæmpende tiltag, som ud fra en foreløbig vurdering vil koste ca. 20 mio. kr at realisere. I alt er der afsat fem millioner kroner i budget 2018.

Udkommet er efterfølgende blevet bearbejdet i følgegrupper med 24 borgerrepræsentanter og af forvaltningen.

Det samlede resultat er blevet forelagt Kommunalbestyrelsen, som netop har godkendt det.
Ca. 100 engagerende borgere har deltaget på de fire workshops.

I hastighedszonerne nedsættes den generelle hastighedsgrænse fra 50 km/t i byzone til 40 km/t.
Efter seks måneder bliver de nye hastighedszoner og trafiktiltag evalueret med hastighedsmålinger.

I efteråret havde alle borgere mulighed for at komme med forslag til, hvordan der kan skabes lokale trafikløsninger, der gør det sikrere at færdes på vejene. Gennem fire workshop, der havde fokus på fire geografiske områder i Rødovre, kom der mere en 291 forslag på bordet og dem har Teknisk Forvaltning og følgegrupper med 24 borgerrepræsentanter nu bearbejdet, så de kan blive til konkrete trafiktiltag.
”Vi kan sagtens komme med tekniske forslag, men i denne sag har det været vigtigt for os at høre borgerne i de respektive områder, hvor deres bekymringer ligger i forhold til trafikale løsninger, der kan sænke hastigheden på villavejene,” fortæller formanden for Teknik- og Miljøudvalget, Jan Kongebro (S), der er glad for at mere end 100 borgere i alt har bidraget med 291 konkrete input og løsninger.
”De mange forslag rækker langt ud over de fem millioner kroner, der er afsat i budgettet og derfor er forslagene blevet bearbejdet og vi har valgt de tiltag giver bedst mening lige nu,” siger Jan Kongebro, inden han oplyser at samtlige forslag vil blive gemt i et katalog, som kommunen eventuelt kan bruge senere.
Helt konkret kommer der flere bump, cykelsluser og indsnævringer på villavejene i Rødovre, og samtidig bliver den generelle hastighed sat ned til 40 km/t.
Det er Kommunalbestyrelsen, der har taget beslutning om at nedsætte hastigheden til 40 km/t på villavejene og inviteret borgerne til at lave de konkrete tiltag, der skal nedsætte farten og skabe større tryghed.
”Det har været fantastisk at opleve, hvordan borgerne har engageret sig og bidraget med deres lokalkendskab til vejene og deres egne oplevelser af fart og tryghed i området. Det har været en stor hjælp for forvaltningen. Det er et fremragende eksempel på, hvordan vi kan skabe lokale trafikløsninger, som både giver mening for virkelighedens eksperter, der bor lige ved siden af, og for trafikeksperterne i forvaltningen,” siger Kongebro.

Dialog med politiet
Rødovre Kommune oplyser, at de nye hastighedszoner primært omfatter Hendriksholmskvarteret, Rødovre Villaby, Tinderhøj Vænge, samt Viemosevej og Nørrevang i Islev. Områder som er kendetegnet ved at være større samlede parcelhusområder. De foreslåede tiltag består af anlæggelse af bump med eller uden cykelsluser samt vejindsnævringer på vejstrækningerne.
Nu går kommunen i dialog med politiet om etablering af hastighedszonerne. Det forventes, at de nye trafiktiltag bliver etableret i andet halvår af 2019 efter et udbud.

Kommentarer
Top