Bevar den regionale kollektive trafik
busser_003_200219_BP.jpg
Regionerne foreslås nedlagt, men det vil få alvorlige konsekvenser for den kollektive tafik, mener Martin Baden, der er næstformand i Region Hovedstadens trafikudvalg. Foto: Brian Poulsen
debat Debatten om regionerne fremtid raser lige nu, efter regeringens udspil med det, man vel nærmest kan kalde en afdemokratiseringsreform. Et væsentligt indhold i reformen er en nedlæggelse af regionerne og de alvorlige konsekvenser, det vil få.

Betydningen for den kollektive trafik, har ikke fået lov at fylde så meget i debatten, det mener jeg er en fejl. Idag er regionen – med et budget på over 500 millioner kroner indenfor trafikområdet – en stor aktør på dette område. Vi driver S-busser, E-busser, lokaltog med mere.
I Rødovre drejer det sig om 200S, 300S, 30E og fra 2024 letbanen. Vi er med til at få regionen til at hænge sammen trafikalt. Det handler om at gøre det let at komme til vores hospitaler med kollektiv trafik, at sikre adgang til uddannelsesinstitutioner og sørge for, at folk kan passe deres arbejde. Den kollektive trafik er vigtig, for ikke alle har en bil og det ville i øvrigt også skabe store problemer med trængsel og alvorlige miljø-
påvirkninger, hvis det var tilfældet.
Ingen steder i Danmark har man et så varieret udbud af kollektive transportmidler, som man har i Region Hovedstaden. Vi har busser, S-tog, metro, lokalbaner og en kommende letbane. Det er et stort og kompliceret puslespil at få det kollektive trafiknet til at fungere på bedste vis til gavn for alle. Derfor er der brug for en overordnet planlægning, hvor vi, i et tæt samarbejde, imellem kommuner og regioner, sørger for, at regionens kollektive trafik hænger sammen. Kun derved kan vi løfte de store udfordringer, vi har med infrastrukturen i vores region.
Hvad vi derimod ikke har brug for, er et trafikselskab, hvor staten spiller en stor rolle og uden regionen, præcis som staten har spillet ud med. Hvem i denne konstruktion skal være garanten for, at der tages hensyn til behovet for tværregionale løsninger.
Dernæst er det nærmest ligeså sikkert som amen i kirken, at når staten overdrager opgaver til kommunerne, som man lægger op til, så er det underfinansieret, både på kort og lang sigt. Dette vil, efter min bedste overbevisning, også ske ved overdragelsen af regionens busser og lokalbaner. Når kommunerne skal prioritere deres trafikbestillinger, hvilket de kommer til, vil der være en risiko for, at de mere lokale linier prioriteres og at vi mister blikket for helhed og sammenhæng i driften af den kollektive trafik.
Lad os derfor bevare den regionale kollektive trafik, så vi sikrer stærke forbindelser på tværs i regionen

Kommentarer
Top