Zappermentalitet og den frie skole
musik_hendriksholm_skole_strøm-2.jpg
Det skal give mening at gå i folkeskole, men skal det nødvendigvis også være sjovt? Lærer Sebastian Bagergaard Rasmussen fortæller her, hvad han mener, der bremser en mere kreativ og dermed underholdende undervisning. Foto: Arkiv
sammen om folkeskolen Som kunstnerisk leder af Rødovre Revyen ved Sebastian Bagergaard Rasmussen alt om, hvad der skal til for at underholde et publikum. Som folkeskolelærer på Hendriksholm Skole er kunsten sværere.

Rødovres folkeskoleelever keder sig i skolen. Det viser en trivselsundersøgelse, der bygger på tal fra Undervisningsministeriets databank, hvor elever fra 4.-9. klasse har svaret. Lokalt viser undersøgelsen, at mere end hver tredje elev synes, undervisningen tit eller meget tit er kedelig.
Sebastian Bagergaard Rasmussen er lærer på Hendriksholm Skole og ifølge ham er der flere grunde til, at elever svarer, som de har gjort.
”Jeg tror ikke, der nogensinde har været en trivselsundersøgelse, hvor elever ikke har ment, at undervisningen er kedelig. Jeg tror, man ville få et betydeligt mere nuanceret billede, hvis man spurgte anderledes. For eksempel i forhold til hvert fag og hver underviser. Undersøgelserne er meget generelle og objektive, hvilket gør, at det nemt er dét billede af kedelighed, man får,” siger Sebastian Bagergaard Rasmussen, der helt konkret mener, problemet kan deles op i tre kategorier.
Dels mener han, at folkeskolen i dag handler mere om kvantitet end kvalitet og som lærer oplever han, at den nye folkeskolereform har gjort det sværere at være autentisk og bruge sin personlighed i undervisningen.

Annonce:Sæt skolen fri
Samtidig ser han det som en udfordring at trænge igennem elevernes zappermentalitet.
”I dag er eleverne vant til at se alting som underholdning. De er vant til fra Internettet, at de kan gå videre til noget andet, når de keder sig og de har så mange frie valg i dag, at det kan være svært at acceptere at skulle finde sig i, det ikke er tilfældet i skoletiden,” fortæller Sebastian. Han fortsætter:
”I virkeligheden er vi jo vant til allesammen at checke ind og ud af alt muligt, som vi har lyst til.”
“Der ligger naturligvis en læring i at erfare, at det kan man ikke altid, men det er en udfordring skolen møder hver dag,” siger Sebastian, der tror, man kan imødekomme den udfordring, hvis skolen blev mere fri.
”At gøre plads til metodefriheden. At nedtone antallet af ‘skal’-opgaver og give frihed og plads til udvikling, idéer samt kreative og anderledes læringsprocesser. Hvis nogen synes, det lyder helt flipperagtigt, er det bestemt ikke sådan ment. Slet ikke. Men det er faktisk meget bedre og nemmere at møde den enkelte elev på dén måde også i forhold til faglige krav og måder at lære på,” siger han.

Kommentarer
Top