Annonce

Trivsel forebygger kriminalitet
roedovre-raadhus-fliser_041_260516.jpg
Færre unge ender som kriminelle. I Rødovre mener SSP, at fokus på trivsel forebygger den uheldige løbebane for byens unge. Foto: Arkiv
Færre unge ender som kriminelle. Ikke mindst falder antallet af unge, der kommer på kant med loven, fordi de unge har en højere grad af selvkontrol og disciplin i forhold til deres fremtid. Her i Rødovre mener SSP, at fokus på trivsel forebygger den uheldige løbebane for byens unge.

De unge orienterer sig langt mere mod fremtiden og de langtidssigtede konsekvenser af deres handlinger, end deres forældre gjorde. Undersøgelser viser også, at de fokuserer på at spare deres penge op, tage en uddannelse, være sunde og undgå risikobetonet adfærd som rygning, kriminalitet og alkohol. Et bud på, hvorfor unge i dag er mindre kriminelle end tidligere er dog mere simpelt.
Er mindre på gaden
De unge har en mindre gadeorienteret livsstil end tidligere, idet de bruger en stor del af deres sociale liv på internettet.
”I SSP Rødovre skal vi derfor på den ene side favne en ungdom, der – ligesom generationer før dem – eksperimenter og udforsker deres identitet, samtidig med at vi klæder de unge på med den relevante viden og de redskaber det kræver at kunne mestre
livet både i virkeligheden og på nettet,” fortæller Annie Johanson fra SSP.
Fra 12-års alderen og frem til 24-års alderen er der en øget risikovillighed hos børn og unge,
som hænger sammen med, at impulskontrollen, selvkontrollen og konsekvensberegningen ikke er færdigudviklet.
”Megen af den risikovillighed, der sker i ungdomsårene, sker således af helt naturlige grunde og balancen ligger derfor i at sikre, at de unge på den ene side får et frirum til at udfolde sig og afprøve adfærd og på den anden side ikke bliver udsat eller udsætter andre for skade,” siger hun.

Alkohol præger
Der er dog samtidig forskellige faktorer, der kan være med til at øge risikovilligheden i ungdomsårene.
”Vi har længe vidst, at familieforholdene betyder rigtig meget for den unges udvikling og i de seneste år er det også blevet tydeligt, der er en vigtig og klar sammenhæng mellem trivsel i skolen og lovlydighed, således at kriminalitetsrisikoen er størst for børn, der ikke er glade for at gå i skole,” siger Annie Johanson og tilføjer:
”Derfor giver det rigtig god mening at arbejde med skolens sociale fællesskab og den generelle trivsel både i klasseværelset og på de digitale medier.

Fokus på social kapital
I SSP Rødovre arbejder man derfor meget med Social kapital, som refererer til sammenhængskraften i eksempelvis en skoleklasse – og trivslen blandet børn og unge bliver større, når børnene godt kan lide at være sammen, hjælper hinanden og stoler på hinanden.
”Fokus på social kapital i det kriminalitetsforebyggende arbejde betyder, at man i langt højere grad end tidligere er begyndt at flytte det snævre fokus på individet over imod en mere helhedsorienteret tilgang, som medtænker den unges relationer og de sociale sammenhænge, den unge indgår i,” forklarer Annie Johanson.
Frem for at fokusere på at ændre adfærden hos den enkelte, fokuserer man nu i højere grad på, hvordan man kan skabe rammerne for at unge kan indgå i meningsfulde relationer og netværk.
På alle skoler er der lærere og pædagoger, der er udannet konfliktmæglere og gennem denne konflikthåndteringsmetode ønsker SSP, i samarbejde med skolerne, at stimulere fællesskabet, hjælperelationer og empatien.

Ansigtsløs kommunikation
En anden vigtig indsats er digital dannelse, som er en del af faget Teknologi & Innovation, hvilket alle skoler har undervisning i på 2., 4., 6. og 8. klassetrin.
”De sociale medier er centrale kilder til fællesskaber og identitetsskabelse. Det er derfor meget aktuelt at tage snakken med børn og unge om det at være sammen med hinanden digitalt.”
“Ansigtsløs kommunika-
tion har større tendens til at skabe misforståelser og situationer, hvor man overtræder andres grænser – og måske endda loven,” lyder det fra SSP, der mener, der skal mere fokus på social kapital, forældreinvolvering og kompetencer i forhold til nettet.
”I alle vores indsatser er forældrene vigtige medspillere. Forældrene har stor indflydelse på klassens fællesskab og samtidig er forældres støtte, kommunikationsmønstre og opsyn med deres børn nogle af de faktorer, som har en væsentlig betydning for børn og unges risiko for kriminalitet,” konkluderer hun.
Man er som barn, ung eller forældre altid velkommen til at kontakte SSP.
Man kan finde deres kontaktoplysninger på www.rk.dk/SSP.

Kommentarer
Top