Sådan læser du selv med dit barn
ordblind_002_040119_BP.jpg
Forældre skal gøre læsningen med børn til en hyggelig stund og også give plads til lidt ekstra leg. Her får du tre gode råd til at gøre læsningen til en god oplevelse. Foto: Brian Poulsen
bak op Vi ved det godt, men får det alligevel ikke gjort. Hvis børn skal have den bedste læsestart, skal forældrene læse med barnet flere gange om dagen og det er ikke så svært, som man skulle tro. Her er tre gode råd til, hvordan du får mest muligt ud af læsestunden.

Hver 6. dansker har problemer med at læse i en sådan grad, at det volder dem problemer i hverdagen. Rigtig mange fravælger eller udskyder opgaver, som kræver læsning og det er bestemt ikke alle, der læser for deres børn.
En undersøgelse foretaget af Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE, har fastslået, at det kun er halvdelen af mødrene, der læser højt for deres 3-årig barn.
Ser man på mødrenes uddannelsesniveau, er der stor forskel på, hvem der prioriterer højtlæsning. 34 procent af mødrene med alene en 9. klasse bag sig, læser for deres barn, mens 63 procent af mødrene med en lang videregående uddannelse får gjort noget ved højtlæsningen.
Det er vigtigt for børnenes sproglige udvikling og senere læsefærdig-
heder, at de tidligt stifter bekendtskab med højtlæsning.
Ifølge professor i børnesprog, Dorthe Bleses, er der tre primære råd, når det kommer til højtlæsning for dit barn.

1. Inddrag børnene
aktivt i læsningen
2. Tal om sproget
3. Hav tålmodighed

Giv plads til hop og leg midt i det hele
Tag en snak med børnene om det I læser, tal om de nye ord I støder på og hav tålmodighed. Børns hjerner kan ikke fokusere ligeså meget som den voksne hjerne, så giv plads til lidt fysisk aktivitet, lad dem hoppe lidt rundt for så at fokusere på bogen igen.

I 2019 læser Rødovre sammen
Biblioteket, Rødovre Lokal Nyt, Aftenskolen og Ordblindetræning gør en fælles indsats for at få læsningen på dagsorden. Det gør vi blandt andet med højtlæsningsarrangementer på biblioteket og en temaaften om ordblindhed, læse/skrive-udfordringer, hvordan man spotter dem og hvordan man kan få hjælp.
Følg med i Rødovre Lokal Nyt, kig ned forbi dit lokale bibliotek og se
mere på www.roedeovre.aof.dk

Kommentarer
Top