Annonce

Hver femte unge har kun svage relationer
headspace.jpg
headspace Rødovre møder mange unge med særlige behov for støtte. Mange unge oplever problemer med alkohol i familien og netop derfor er Headspace så vigtig for Rødovre. Foto: Arkiv
fokus på udsatte unge Det kan være svært at være i sig selv, hvis man ikke engang kan være i sine tanker i hovedet. headspace hjælper unge mellem 12 og 25 år.

headspace medvirker til, at børn og unge har et godt alternativ at gå til og søge hjælp hos i det svære ungdomsliv og mange unge søger hjælp hos headspace.
“Vi er kommet langt med udviklingen af den sociale velfærd og opbygningen af et godt velfærdssamfund i Rødovre; men vi er ikke langt nok – og der er fortsat nogle udfordringer inden for socialområdet, vi skal finde løsninger på,” siger formand for Social- og Sundhedsudvalget, Britt Jensen, om det ofte store frivillige arbejde i headspace.
Her mener man, at udsathed er en stor udfordring. Trods masser af gode intentioner og indsatser, er det nemlig ikke lykkedes os helt at bryde den sociale arv.
Selv om 92 procent af udsatte børn klarer sig godt og har brudt den negative sociale arv, så er der sammenlignet med almindelige familiers børn, fortsat dobbelt så mange udsatte børn, der overtager den negative sociale arv fra deres forældre.
“Sundhedsprofilen fra 2017 viste, at 20 procent af vore borgere siger, de har svage sociale relationer og syv procent føler sig decideret ensomme. Udviklingen er stigende over hele landet,” oplyser socialforvaltningen.

Fem procent har en depression
Psykisk sårbarhed er desværre også et stigende problem i vores samfund. På landsplan er udviklingen dramatisk. I Rødovre giver over fem procent af borgerne udtryk for at have en depression.
“Vi har set en stigning i antallet af unge i Rødovre mellem 16 og 34 år, der er stressede og en fordobling i andelen af børn og unge, som får en psykiatrisk diagnose, inden de fylder 15 år,” forklarer en sagsbehandler til Rødovre Lokal Nyt.
På landsplan er udviklingen den sammen. De mest udbredte diagnoser i befolkningen, som behandles i psykiatrien, er depression og akutte stressrelaterede reaktioner.
headspace har været placeret i Rødovre siden 2013 og er et før-kommunalt tilbud, som tidligt kan møde unge med problemer og hjælpe dem tilbage på sporet igen. Målgruppen er unge mellem 12 og 25 år.
headspace er et supplement til de tilbud, som allerede findes til målgruppen og fokus er samarbejde og en naturlig arbejdsdeling mellem kommunen og headspace.
“headspace har bevist, de bidrager positivt til de lokale unges trivsel. headspace har stor succes med, at frivillige hjælper unge, der er i en psykisk sårbar situation. På den måde løser vi nogle problemer, før de for alvor vokser sig for store,” vurderer Britt Jensen.

Kommentarer
Top