Annonce

Gæs skal pryde indgang til plejehjem
rbygaard-2.jpg
Det bliver billedhugger Paul Ranslet, der får fornøjelsen af at udsmykke forpladsen til plejehjemmet Ørbygård med en større skulpturgruppe i bronze. Foto: Arkiv
kunst Det bliver billedhugger Paul Ranslet, der får fornøjelsen af at udsmykke forpladsen til plejehjemmet Ørbygård med en større skulpturgruppe i bronze.
Fakta

Kommunalbestyrelsen besluttede i 2016 at afsætte halvanden million kroner årligt til etablering af kunst i byens rum. Der er afsat 1.080.000 kroner til værket ved Ørbygård

Ni gæs, en lille pige og en ældre dame på en bænk. Alle i bronze. Rødovre Kommune har valgt det kunstværk og den kunstner, der skal stå for at udsmykke forpladsen på plejehjemmet Ørbygård og valget er faldet på den bornholmske billedhugger Paul Ranslet. I sommer inviterede Rødovre Kommune alle professionelle kunstnere til et såkaldt ’Open Call’, hvor kunstnerne kunne indsende deres bud på, hvordan forpladsen kunne udsmykkes. Flere end 100 kunstnere deltog og efter en længere udvælgelsesproces kan Rødovre Kunstråd nu afsløre, at Paul Ranslets idé med en større skulpturgruppe i bronze skal føres ud i livet.
Værket udføres specielt til Rødovre Kommune og det er meningen, at værket skal sætte tankerne i gang og vække genkendelse.
”Reminiscens er et nøgleord. Vi har talt meget med plejehjemmet og personalet og de har ønsket et værk, som beboerne, personalet og de besøgende bliver glade for og det tror jeg, de får med Paul Ranslets bronzefigurer,” siger museumsleder på Heerup Museum, Anni Lave Nielsen, der også er en del af Rødovre Kunstråd.
Det kommende kunstværk vil, som beskrevet, komme til at bestå at ni gæs, en lille pige og en ældre dame på en bænk og vil komme til at strække sig i et forløb ved gang-
stien langs plejehjemmets cafeteria og ende foran hovedindgangen, oplyser Rødovre Kommune
”Værket skal ikke gemmes væk, men i stedet være
med til at åbne op mod Roskildevej,” siger Anni Lave
Nielsen om værket, som forventes at blive indviet inden udgangen af 2019.

Kommentarer
Top