Annonce

Forældre til psykisk sårbare hjælper hinanden
Helene-A-kopier.jpg
Nyt netværk for forældre til udsatte unge mødes igen den 15. januar for at tale om parforhold. Helene er en af dem, der har været glad for netværket. Foto: Liv Martinsen
fokus på udsatte unge At være forældre til en ung, der er psykisk sårbar, kan føles som den ensommeste ting i verden. Nyt forældrenetværk støtter forældre til unge med særlige behov.
Fakta

Forældre finder støtte sammen med kommunen

Med initiativet ’Sammen med Borgeren’ skød Social- og Sundhedsforvaltningen i 2017 de første samskabelsestiltag i gang, hvor Rødovre Kommunes borgere side om side med forvaltningen og andre aktører sammen skaber nye og bedre løsninger til gavn for alle.

Alle forældre prøver fra tid til anden at føle sig utilstrækkelige. For forældre til psykisk sårbare unge i alderen 15 til 25 år er det en følelse, der måske sniger sig oftere ind i hjemmets fire vægge. Derfor satte Rødovre Kommune sig for at finde ud af, hvordan man kunne støtte forældre, så de følte sig mindre alene i at hjælpe deres barn i overgangen fra barn til voksen.
Hos forældrene fylder bekymringer om deres børns fremtid meget: Møder de kærligheden?
Får de en god uddannelse og arbejde?
Hvordan bliver de selvstændige og klar til at flytte hjemmefra?
Forældrene vil gerne støtte deres barn bedst muligt i forhold til de mange valg. Det kan være svært nok for en ’almindelig’ familie.
Disse forældre har en ekstra udfordring, da de er forældre til et ungt menneske med særlige behov, for eksempel autisme, der skal tages hensyn til, hvilket påvirker hele familien. Heldigvis har forældrenes bekymringer ført til et nyt forældrenetværk.
”Det er vigtigt, at borgerne kan få reel indflydelse på indholdet i kommunens beslutninger og er med til at skabe løsninger. Målet er, at borgere, i samarbejde med kommunen, foreningerne og mange andre sammen skaber løsninger, der styrker fællesskabet. De bedste løsninger er de løsninger, der findes gennem fællesskabet,” siger kommunaldirektør i Rødovre Kommune, Anders Agger.

Løsninger i fællesskab
Thomas er en af de forældre, der har været med til at udvikle løsningen med forældrenetværket.
”Det har været et spændende forløb,” fortæller han.
”Jeg har oplevet ’Sammen med Borgeren’ som et positivt og hurtigt forløb, hvor ’vi gør det her nu’. For det kan lade sig gøre at komme med nye løsninger i fællesskab, hvis begge parter er indstillet på det. Det gav et kick at stå på forældrenetværksmødet, hvor jeg tænkte; ’Dét, vi har lavet sammen med kommunen, er blevet til noget’,” siger Thomas.
Sammen med forældrene har Rødovre Kommune opført en simpel model, som ser ud til at virke. Her er det forældrene selv, der sætter dagsordenen for møderne i forældrenetværket, mens Social- og Sundhedsforvaltningen støtter op ved at sørge for de
gode rammer ved at invitere, booke oplægsholder og være vært.
Der har været afholdt tre forældrenetværks-
møder i 2018, hvor temaerne har været: ’Er det diagnosen der taler? Hvad er almindelige teenageudfordringer og hvad er diagnoserelateret?’, ’Mit liv med angst og autisme’ samt ’Job og uddannelse’.
Det næste møde finder sted tirsdag den 15. januar med temaet parforhold.

Massivt fremmøde til møderne
Fordi det er forældre, der har defineret, hvilke temaer der tages op i forældrenetværket, er der rigtig stor opbakning til møderne, hvor der deltager mellem 18 og 34 forældre hver gang. Nogle forældre kommer alene, andre kommer sammen.
Til hvert møde er der nye såvel som kendte ansigter. Ordet om forældrenetværket spreder sig nemlig, så der kommer hele tiden nye til. Og det er godt, for der er plads til alle. Efter hvert oplæg er der mulighed for, at forældrene kan blive og tale sammen på kryds og tværs.
”Det styrker deres fællesskabsfølelse,” fortæller en af forældrene ved navn Helene, der deltager i forældrenetværket.
Hun har været med til at bygge det nye netværk op sammen med kommunen.
”Det har været spændende at være med helt fra start – fra interviewet i mit køkken til at stå til et forældrenetværk. Det er fantastisk at være sammen med andre forældre, der ved, hvad vores livssituation handler om. Man skal ikke underkende fællesskabet.”

Kommentarer
Top