Fællesskab forpligter
britt-jensen_204_030119_BP.jpg
Britt Jensen har i hemmelighed begået en unik bog om 25 års socialpolitik i Rødovre. Et historisk rygstød til en ny indsats for udsatte børn og unge, mener hun. Foto: Brian Poulsen
GRATIS BOG: Ny bog om Rødovres udvikling sætter fokus på 25 års aktivt arbejde med at styrke de svage. Bogen er gratis, men frivillige bidrag skal give udsatte børn og unge deres egen stemme i et nyt panel.
Fakta

Britt Jensens 25 års jubilæumsindsamling

Britt Jensen har 25-års jubilæum i kommunalbestyrelsen og i den anledning har hun sat en indsamling i gang til støtte for udsatte børn og unge.
For at støtte udsatte børn og unge kan man gå ind på brittjensen.dk eller overføre din støtte til Reg.nr. 0400 og kontonr. 4023720391.
"Pengene går ubeskåret til udsatte børn og unge i Rødovre," lover Britt Jensen. 
Målet er, at det nye panel kan give udsatte børn og unge en stemme.

Tryghed er at vide, man er sikret, hvis ulykken rammer. Det er tryghed at vide, at samfundet træder til og hjælper mennesker med at komme på fode, så livet atter kan leves.
”Det kaldes socialpolitik,” siger Britt Jensen (S), som i hemmelighed fra partifæller og kolleger i socialforvaltningen, har begået en bog, der beskriver Rødovres rejse fra at være en af landets mest udsatte kommuner på socialområdet, til for nylig at blive kåret til landets bedste.
Bogen hedder en smule kringlet; ’De stærke, de svage – fællesskab forpligter – om 25 års socialpolitik i Rødovre’. Men som titlen antyder, er der heller ikke nogle nemme veje ud af udsathed.
”Jeg kalder det en slags status over, hvor vi er nået til – rent socialpolitisk – og samtidig forsøger jeg at skue frem i tiden for at opstille nogle af de pejlemærker, der er nødvendige for at nå nye mål om 25 år,” siger Britt Jensen.
Socialpolitik handler især om, hvordan vi fremtidssikrer, at alle borgere i kommunen fortsat føler den tryghed, som er helt afgørende for, at det enkelte menneske kan fungere.
”Socialpolitik handler om penge. Men ikke kun om penge. Det handler også om, hvordan vi inddrager dem det handler om og hvordan vi får skruet den kommunale indsats sammen med det, som de frivillige er gode til – og det handler også om vor evne til at samarbejde med andre kommuner, virksomheder og myndigheder for at løfte den fælles opgave – at skabe et bedre liv for de svagest stillede grupper i samfundet,” understreger Britt Jensen, der i næste uge fejrer 25 års jubilæum, som lokalpolitiker i Rødovre.

Alle skal inddrages i bæredygtige løsninger
Pigen, der flygtede fra Nakskovs arbejdsløshed, er da heller ikke i tvivl om, at en ordentlig socialpolitik kræver gode løsninger; den nødvendige økonomi samt ikke mindst, at det offentlige system træder et skridt ned og arbejder tæt sammen med andre myndigheder og frivillige.
”Fremtidens socialpolitik er nødt til at inddrage andre sektorer af den offentlige forvaltning til at spille med – vi er nødt til at arbejde tættere sammen med blandt andet de mange frivillige kræfter, som findes i Rødovre, fordi det giver bedre resultater – og dermed mere livskvalitet for mange,” er en af hovedpointerne i bogen, der tager læseren med gennem en vild udvikling i
både problemer og løsninger. Ikke mindst skildret gennem erfaringer fra dem, der har dem inde på livet.
”Socialpolitik handler om inddragelse af de mennesker, det hele handler om – det er ikke en farbar vej, hvis vi tror, vi kender alle svar og løsninger på kommunen. Det gør vi
ikke – tværtimod. Vi skal evne at få dem med, det hele handler om,” konkluderer bogen.

Børn og unge fortjener nyt fokus
Selv siger Britt Jensen, at bogen handler om tanker og overvejelser til, hvilke opgaver der ligger lige for, hvilke der er løst – og hvordan vi kommer videre.
”I min gennemgang af socialpolitikken i Rødovre må jeg konstatere, vi er nået ganske langt, men der er nu alligevel et par områder, som kræver et ekstra blik og nye løsninger,” siger hun og understreger stolt, hvordan en ny satsning kan markere, hvor langt vi egentlig er nået i Rødovre.
”Jeg har altid været meget optaget af børn og unges vilkår. Det ligger dybt i mig – helt tilbage fra min barndom i Nakskov, hvor arbejdsløshed og fattigdom var en del af hverdagen for alt for mange. I mine øjne skal en god kommune bedømmes på, hvordan den behandler
sine svageste medborgere,” siger hun.
Dét starter oftest med børnene for at bryde en såkaldt dårlig spiral, så kommunen skal prøve at sikre, at udfordrede familiers børn får en god start på livet.
”Det er en samfundsopgave at sikre lige netop de børn gode opvækstvilkår og en skoleuddannelse, som kan give dem gode fremtidsmuligheder med et liv uden sociale problemer. Men fakta er desværre, at der findes familier, som har brug for støtte og hjælp til at finde en ‘plads’ ved samfundets bord,” siger Britt Jensen.

Negativ social spiral snurrer stadig
Trods mange gode intentioner og tiltag på adskillige områder, må selv de mest ihærdige socialkrigere dog konstatere, at det ikke er lykkedes at bryde den negative sociale spiral for alle borgere i Rødovre.
Vi er nået et godt stykke på vej i løbet af de 25 år, som bogen beskriver, men der er endnu nogle seje træk tilbage.
Selvom omkring 92 procent af de udsatte børn klarer sig godt og har brudt den negative spiral, er der nemlig forsat dobbelt så mange udsatte børn, som overtager den negative sociale arv fra forældrene – sammenlignet med det man kunne kalde den almindelige families børn.
”Vi har stadig alt for mange, som lever på kanten af samfundet. At være socialt udsat betyder blandt andet fattigdom, ledighed, sygdom, hjemløshed, misbrug, svage sociale netværk – herunder ensomhed eller psykisk sårbarhed spiller ind på, hvordan de lever deres og børnenes liv,” siger Britt Jensen.
I sin voldsomt flot underbyggede bog slår hun fast, at fremtidens Rødovre skal søge at finde løsninger, som dæmmer op for alt dette.
”Ikke ved at sætte socialt udsatte i spændetrøje og gabestok – men søge at finde løsninger for den enkelte familie, som kan hjælpe dem på vej i mere positiv retning – ud fra en grundtanke om, at når de voksne – forældrene – trives og fungerer godt, så smitter det af på børnene. På den gode måde.”
”Jeg finder, det er uacceptabelt, at nogle borgere får et dårligere og kortere liv på grund af deres familiemæssige baggrund og dårlige opvækstvilkår. Det kan og skal vi forebygge for de generationer af børn, der fødes de kommende 25 år,” siger Britt Jensen.

Giv de unge en stemme
Når man har alle områder under lup for at skriv en bog om socialpolitik i Rødovre, bliver det tydeligt, at børnene og de unge mangler en stemme, der kan tale deres sag. En stemme, der giver indspark og sparring til kommunen, så politikere og fagfolk vælger de rette indsatser.
”Vi har seniorråd, handicapråd, integrationsråd og udsatteråd – det er alle
gode råd med masser af dygtige ildsjæle – men ingen af dem har børn og unge som en hovedmålgruppe – det er vi nødt til at finde andre svar på,” siger Britt Jensen og fortsætter:
”Jeg vil fra mit socialpolitiske hjørne arbejde videre med tanken om, at give børn og unge indflydelse og et talerør på en anden måde. Jeg vil gerne, om vi kan etablere et børne- og ungepanel, som vi har set, at andre kommuner har succes med.”

Nyt panel for børn og unge kan blive realitet
Håbet er en platform for inddragelse af børn og unge i de tilbud Rødovre udvikler og de initiativer byen tager.
”Derfor har jeg startet min indsamling i forbindelse med udgivelsen af min bog i anledning af mit 25-års jubilæum som folkevalgt i Rødovre. En indsamling til gavn for udsatte børn og unge. Jeg synes, det er en meget vigtig sag og jeg håber, mange vil medvirke og bidrage til, at vi sammen kan skabe nye og spændende måder af inddrage børn og unge på,” siger Britt Jensen, der stolt viser, hvordan en af forkæmperne på området, Lisbeth Zornig har skrevet en anbefaling af bogen.
Men hun er mindst lige så stolt over at kunne præsentere en masse lokale ildsjæle, som hun kalder helte, fordi de har gjort en forskel for udsatte og for socialområdet.
”Det er det, vi har et fællesskab til. Fællesskab forpligter og fællesskab har altid været et flot
varemærke for Rødovre. Jeg håber på din hjælp,” siger Britt Jensen.
Du kan downloade hendes bog på brittjensen.dk fra den 16. januar.

Kommentarer
Top