Annonce

Større tryghed og tillid til politiet
cyklende-politi-martin-5.jpg
Borgernes tryghed stiger på Københavns Vestegn og samtidig er deres tillid til Københavns Vestegns Politi steget markant, viser ny tryghedsundersøgelse. Foto: Arkiv
politi Borgerne på Vestegnen oplever mere tryghed og markant større tillid til politiet. Det viser en ny tryghedsundersøgelse.
Fakta

Spørgeundersøgelsen er udført af Danmarks Statistik i tidsperioden fra 20. juni til 4. oktober, hvor 1.128 borgere på Vestegnen er spurgt:

-  hvor grundlæggende trygge de er i forhold til kriminalitet og utryghedsskabende adfærd i deres nabolag

-  og deres tillid til at politiet vil hjælpe dem, hvis de har brug for det.

84,9 procent af de adspurgte borgere i en ny tryghedsundersøgelse tilkendegiver, at de grundlæggende er trygge. Tallet er højere end i 2017, hvor 81,2 procent tilkendegav, at de var grundlæggende trygge i forhold til kriminalitet og utryghedsskabende adfærd i deres nabolag.
I alt er 1.128 borgere blevet spurgt i undersøgelsen og udover mere tryghed, viser undersøgelsen også, at markant flere har tillid til, at politiet hjælper dem. I 2017 tilkendegav 76,5 procent af borgerne, at de havde tillid til politiet og det tal er i år steget med syv procentpoint til 83,5.
”Flere trygge borgere og større tillid til os i politiet er rigtig glædeligt, men det er også noget, der forpligter – og jeg kan godt garantere, at både tryghed, tillid og nærhed i lokalområderne også får vores fokus i det kommende år. Borgernes tryghed er jo netop det, vi arbejder for døgnet rundt, året rundt – og det er vigtigt, at borgerne har tillid til, at vi som politi løser vores opgaver,” udtaler politidirektør Kim Christiansen i en pressemeddelelse.

Synlighed og nærhed
Ifølge politidirektør Kim Christiansen er en af forklaringen på den øgede tillid til politiet på Vestegnen sandsynligvis, at ordensmagten har været mere synlige.
”I Politiets Tryghedsundersøgelse kan man se, at borgerne især ønsker sig mere synligt politi, og vi har været markant tilstede og synlige – særligt i vores udsatte boligområder,” udtaler politidirektøren.
Indsatserne på Vestegnen blev øget, fordi politikredsen afgav færre betjente til de nationale opgaver ved grænsen og i København, og Lokalpolitiet kunne gennemføre flere indsatser for tryghed og nærvær. Det – sammen med projekter med inddragelse af borgere, foreninger og lokale aktører – kan have påvirket tilliden til politiet i positiv retning, mener politidirektøren.
Han hæfter sig ved, at borgernes øgede tillid til politiet oven i købet er målt i en periode, hvor skudepisoder fyldte meget – men hvor politikredsen til gengæld også satte massivt, resolut og offensivt ind for at komme det til livs og genskabe trygheden.
“Man skal være varsom med konklusioner, men øget tillid til os i en utryg tid med skud kunne være et tegn på, at der er tillid til, at vi sætter hårdt ind og får det standset,” siger Kim Christiansen.

Kommentarer
Top