Metalligaen, ishockey: Rødovre Mighty Bulls – Herlev Eagles 21/12/18:
Metalligaen, ishockey: Rødovre Mighty Bulls - Herlev Eagles 21/12/18: