Annonce

Klar til affald før jul efter brand
Vesterforbrandigen_Skal_kre.jpg

Hvis man har oplevet lugtgener fra Vestforbrænding i disse dage, skulle de gerne være overstået nu, hvor skaderne efter branden er udbedret.

Hvis man har oplevet lugtgener fra Vestforbrænding i disse dage, skulle de gerne være overstået nu, hvor skaderne efter branden er udbedret. Foto: Vestforbrænding
Ildebrand Efter flere ugers arbejde, er Vestforbrænding igen klar til at modtage affald til forbrænding.

En brand i en skorsten den 5. november har gjort det svært for Vestforbrænding at følge med i affaldshåndteringen, men nu har der været så stabil drift i et stykke tid, at det kæmpe sted også regner med at have affald på forbrændingsristen på Anlæg 6 inden jul.

”Således ser det ud til, at vi får begge vores energiproduktionsanlæg i drift noget før end beregnet og tidligere meddelt,” oplyser Peter Basland, direktør for Vestforbrænding.

Det er for Anlæg 6, som for Anlæg 5, genetableringen af kraft- og signalkabler, der er den tidsmæssige kritiske vej tilbage til fuld drift.

”Vi sætter elektrisk spænding på Anlæg 6 i disse dage, og lige nu forfølger vi muligheden for at etablere dellast på Anlæg 6 inden jul, med en forventning om at være oppe på fuld last i anden halvdel af januar måned,” forklarer Peter Basland.

Han understreger, at de ansatte siden branden har arbejdet målrettet med at sikre, at affaldskunder og varmekunder ikke skulle opleve generne af branden.

 

Mangler stadig infrastruktur

I forhold til affaldskunderne har den daglige drift, indtil starten af december, været opretholdt gennem omdirigeringer af affaldet til andre energianlæg. Herefter har det kun været den forbrændingsegnede del af erhvervsaffaldet, der har været omdirigeret. 

”Vores varmekunder har kun i meget begrænset omfang oplevet driftsforstyrrelser efter branden, og vi har brugt tiden frem til i dag på at etablere back-up enheder til forsyning af vores fjernvarmenet,” siger Peter Basland.

Dermed skulle der være styr på driften frem til jul, hvorefter arbejdet med at genetablere infrastrukturen omkring anlæggene – back-up systemer, bygninger, belysning med mere, kan tage fart i januar.

”Herfra skal der endnu en gang lyde en stor tak til alle, der har udvist forståelse for den helt ekstraordinære situation, der nu er et skridt nærmere en normal hverdag på Vestforbrænding,” slutter Peter Basland.

Kommentarer
Top