Hvem har fældet fredede træer?
DSC_1591.jpg

I forvejen støjede det uudholdeligt meget fra jernbanen, men støjen er taget til efter, at nogen har fældet en hel række af bevaringsværdige træer.

I forvejen støjede det uudholdeligt meget fra jernbanen, men støjen er taget til efter, at nogen har fældet en hel række af bevaringsværdige træer. Foto: Red
Inddrager trafikminister i sag om støj og fældede fredede træer ved Rødovre Station.
Spørgsmål til ministeren:

Ministeren bedes redegøre for;

 

  1. udviklingen i støjniveauet fra jernbanen langs boligområdet ved Ruskær i Rødovre?
  2. hvilke tiltag regeringen agter at tage for at dæmpe støjen fra jernbanen langs boligområdet ved Ruskær i Rødovre?
  3. om det er Banedammark, der har fældet træerne ud mod banelegemet til venstre på Banedanmarks matrikel over for Ruskær 3 i Rødovre?
  4. om Banedanmark er bekendt med lokalplan 108, som gør beplantningsbæltet ud mod banelegemet bevaringsværdigt?
  5. om Banedanmark har fældet bevaringsværdige træer ud mod banelegemet til venstre på Banedanmarks matrikel over for Ruskær 3 i Rødovre?
  6. hvis Banedanmark har fældet bevaringsværdige træer, som tilmed medvirkede til at reducere støjen fra jernbanen, agter ministeren så at genetablere beplantningen langs banelegemet og i den periode det tager for træerne at vokse sig til før-fældningsstørrelse at kompensere beboerne i boligområdet ved Ruskær i Rødovre med støjdæmpende foranstaltninger?

Nu er det heldigvis blevet så koldt, at altandøren til Torben og Anni Nielsens lejlighed i Ruskær for det meste er lukket. Når den er åben larmer det nemlig så meget fra togbanen, at det er direkte helbredsskadeligt.

Hvad værre er, så har nogen fældet de træer som skærmede lejlighederne mod den allerværste støj. Hvad endnu værre er, så var træerne fredede. Hvad endnu endnu værre er, så kan kommunen og Banedanmark ikke finde ud af, hvem der har fældet dem.Uanset hvad, bliver trafikministeren nu inddraget i sagen, lover Morten Bødskov, der efter en kop kaffe i den støjplagede lejlighed har stillet spørgsmål til ministeren.

 

”Det er ikke rimeligt, at Torben og Anni ikke kan drikke en kop kaffe på altanen uden voldsom larm fra jernbanen. Der er så meget larm fra lange tunge godstog, s-tog og regional- og intercitytog at der er uudholdeligt. Transportministeren må derfor svare på, hvorfor der er støjværn på Brøndby-siden, men ikke Rødovre-siden af jernbanen. Jeg mener, at der selvfølgelig skal opsættes støjværn på begge sider af banen,” siger Morten Bødskov.

 

Støjdæmpende foranstaltninger

På Rådhuset understreger borgmester Erik Nielsen, at træerne har stået på Banedanmarks matrikel.  Og det er som benzin på bålet, mener Bødskov.

”Det virker helt grotesk at Banedanmark har fældet de meterhøje træer, som dog gav lidt afskærmning af støjen. Hvis det viser sig, at Banedanmark tilmed har fjernes bevaringsværdige træer, som er beskyttet af en lokalplan er det helt tosset. Det må ministeren også forholde sig til. Træerne skal genetableres, og indtil de er nået højden før fældningen må ministeren sikre støjdæmpende foranstaltninger for beboerne langs det meget store hul Banedanmark har lavet i beplantningen,” understreger han.

Torben er helt enig.

”De tilbød os engang et tilskud, hvis vi ville have støjdæmpende vinduer, men det nytter jo ikke noget, at man har en altan man ikke kan bruge fordi det larmer mere og mere fordi der kommer mere godstrafik og skinnerne er blevet slidt, og de så oven i hatten fælder træerne der, hvor det larmer allermest,” siger Torben, mens hustruen Anni ryster på hovedet over, at der kun er rigtigt støjværn sat op mod Brøndbysiden.

”Som om støj kun går én vej. Det er forfærdeligt, at vi ikke kan drikke en kop kaffe uden at sidde i larm, og ikke kan falde i søvn om aftenen, når togene bremser op lige inden de kører ind på stationen,” siger hun. Den lille familie kan med andre ord ikke engang mærke, at Rødovre for nogle år siden blev skånet for at få et såkaldt femte spor.

”Selv om åbningen af Ringstedbanen betyder færre tunge tog langs Kærene, og uden for Torben og Annis vinduer, vil støjen stadig være enorm. Det skal der gøres noget ved. Det kan ikke være rigtigt, at det kun er Brøndby-siden, der skal have støjskærm. Hvis argumentet fra Banedanmark og ministeren er, at de store træer hjælper, hvorfor fælder de dem så,” spørger Morten Bødskov retorisk.

 

Banedanmark overholder lokalplanen

I Banedanmark afviser pressemedarbejder Ebbe Jung Josefsson, at Banedanmark har noget med træfældningen at gøre.

”Der er ikke blevet fældet træer i løbet af de seneste par år derude,” siger han og understreger, at Banedanmark er bekendt med lokalplanen for området.

Det får nu Rødovre Kommune til at undersøge, hvad der egentlig er sket.

”Nu finder vi lige ud af, hvad der er op eller ned i den sag. I Rødovre har vi den politik, at hvis man fælder træer, så planter man nye, og man fjerner ikke bevaringsværdige træer. Det er klart uacceptabelt. Ud over at være en forgrøning af området, har træerne en mulighed for at tage en smule af støjen fra den meget støjende jernbane, så viser det sig, at Banedanmark  har fældet træerne, forlanger vi, at de planter nogle nye og af en størrelse, som står mål med dem, der er blevet fjernet,” understreger borgmester Erik Nielsen (S), der ser frem til at høre ministerens svar på støjproblematikken også. Ikke mindst fordi, der snart kommer til at bo endnu flere mennesker i området.  

 

 

  1.  

 

Kommentarer
Top