Annonce
Børn med autisme får lokalt tilbud
IMG_4305.jpg

Eleverne på Skolen Sputnik er fortrinsvis introverte børn og unge med en autisme- eller angst-diagnose. Nu åbner der snart en ekstra ny afdeling i Rødovre.

Eleverne på Skolen Sputnik er fortrinsvis introverte børn og unge med en autisme- eller angst-diagnose. Nu åbner der snart en ekstra ny afdeling i Rødovre. Foto: Sputnik
Rødovre har fået et nyt dagbehandlingstilbud for børn og unge, der hver dag slås med autisme, angst og skolevægringsproblematikker.
Hvad er dagbehandling?

·         Dagbehandling er for elever med særlige behov, som ikke kan rummes i folkeskolen eller på en specialskole.

·         Der er flere ansatte pr. barn end i folkeskolen og de fleste specialskoler.

·         Indsatsen består af undervisning, socialpædagogik og behandling.

·         Dagbehandling er et midlertidigt tilbud med mål om igen at blive inkluderet i større fællesskaber.

 

 Hvem kan komme i Sputnik?

·         Kommunen (ofte Socialforvaltning og PPR) visiterer børn til dagbehandling.

·         Forældre kan ikke selv indskrive børn i Sputnik.

·         Sputnik i Rødovre er primært for børn og unge med autisme, angst og skolevægringsproblematikker.

Til trods for inklusionspolitik og nye initiativer i folkeskolerne, der hver dag rummer mange forskellige elever, har nogle børn behov for et særligt tilbud i en periode.

Skolevægring og social isolation udgør nemlig et stigende problem på de danske folkeskoler. Samtidig diagnosticeres flere børn og unge med diagnoser som angst og autisme end nogensinde før. Heldigvis har Rødovre Kommune får nu et dagbehandlingstilbud, som kommunen kan visitere elever til.

Og det kan være en rigtig god idé, også selvom mange af eleverne måske før har lidt under at skulle skifte skole flere gange på grund af deres udfordringer.

 

Skoleskift og diagnoseudfordringer

”De fleste af vores elever har mange skoleskift bag sig, har store udfordringer relateret til deres diagnoser og har mistet troen på, at de kan noget. I Sputnik støtter vi dem til at kunne indgå i fællesskaber igen og at leve hensigtsmæssigt med de udfordringer, de har,” fortæller leder af Skolen Sputnik Rødovre, Martin Stöwer.

Han har mange års erfaring med dagbehandling, og Sputnik har de seneste to år haft et solisttilbud i Rødovre med én voksen pr. elev. Det er det tilbud, der nu udvides til almindelig dagbehandling, hvor normeringen som udgangspunkt er én voksen til tre børn.

Afdelingen er for elever i mellemtrin og udskoling, og børnene bliver tilbudt en integreret indsats imellem undervisning, socialpædagogik og behandling.

”Vi forsøger at opretholde så normaliserende en ramme som muligt, og derfor er undervisning en central del af hverdagen. Samtidig har personalet en stor viden om autisme og øvrige diagnoser, som de bruger til at skabe de bedst mulige rammer for personlig og social udvikling,” siger leder Martin Stöwer.

Du kan dog ikke selv, skrive dit barn ind på skolen, understreger han. Det er nemlig Rødovre Kommune, der vurderer behovet, og visiterer børnene til det tilbud, de finder nødvendigt. 

 

 

Kommentarer
Top