Vestforbrænding undskylder lugt
Vesterforbrandigen_Skal_kre.jpg

Hvis man har oplevet lugtgener fra Vestforbrænding i disse dage, skulle de gerne være overstået nu, hvor skaderne efter branden er udbedret.

Der kan komme lugtgener fra Vestforbrænding i disse dage. Foto: Foto: Vestforbrænding
Ildebrand Lugt- og støjgener kan forekomme i disse dage, hvor Vestforbrænding slikker sårene efter en uheldig ildebrand, der betyder, at ovnene ikke kan brænde affald.

Vestforbrændings to ovne er for tiden ikke i drift og det betyder, at gammelt affald lugter mere og mere. Misæren skyldes en ildebrand den 5. november, som opstod under et renoveringsarbejde. Lugten kommer fra det affald, som allerede var fyldt i siloen før branden opstod.

Derfor undskylder det store forbrændingsanlæg nu til naboerne, også for eventuelle støjgener, der kan komme i forbindelse med reparationsarbejdet. ”Lige nu arbejder mange med at klargøre anlægget til reparationsarbejder, så anlægget kan komme i drift igen, ligesom der fortsat arbejdes på at afdække skadernes fulde omfang. Det er derfor for tidligt at sige noget om tidshorisonten for hvornår, Vestforbrænding kommer i drift igen,” siger kommunikationschef på Vestforbrænding, Per-Henrik Goosmann.

 

Støjer også

Normalt vil Vestforbrændings affaldssilo have en kraftig udsugning og rensning af luften, så lugtgener minimeres. Branden har dog medført, at denne udsugning ikke er i drift, men der arbejdes på at finde nødforanstaltninger, som kan afbøde lugtgenerne.

Under reparationsarbejdet og andre processer vil der også indtræffe periodiske støjgener. Vestforbrænding arbejder målrettet på at minimere disse gener mest muligt.

”Vi gør alt for, at vores omgivelser mærker vores aktiviteter og udfordringer mindst muligt. Det er en stor og kompliceret opgave, vi står med. Men vi tænker ikke kun på os selv men også på borgerne og naboerne omkring os,” siger Per-Henrik Goosmann.

Kommentarer
Top