Annonce

Orienthus skal jævnes med jorden
Orient_Greve_frustration_IN.jpg

Hvis alt går efter planen, får Orient snart et helt nyt klubhus tæt på fodboldbanen på Islev Skole

Hvis alt går efter planen, får Orient snart et helt nyt klubhus tæt på fodboldbanen på Islev Skole Foto: Arkiv
Orient Det klubhus som en af byens største foreninger, Orient, fik overdraget af kommunen i 1983 skal jævnes med jorden. Til gengæld skal Orient flytte ind i en stor erhvervsbygning lige ved siden af fodboldbanen på Islev Skole, hvis der altså ikke kommer alvorlige indsigelser frem i høringsperioden til den 6. december.
Processen bag høringssvar

 

Forslag til planer skal fremlægges i offentlig høring for at kommunens borgere kan få kendskab til planlægningen og lejlighed til at komme med indsigelser inden kommunalbestyrelsen vedtager planerne endeligt. Hvis der kommer indsigelser, kan planen først vedtages endeligt 4 uger efter høringsperiodens udløb. Hvor lang tid høringen skal være afhænger af planens omfang og type. Den typiske høringsperiode for en lokalplan er 4 til 8 uger.

Kommuneplantillægget har til formål at danne et nyt plangrundlag for ejendommen Ved Sportspladsen 14, således at den eksisterende erhvervsbygning kan ombygges indvendig og anvendes til klubhus / foreningshus for lokale foreninger, organisationer og lignende grupper, som kan afholde aktiviteter, administration, sociale arrangementer og diverse møder.

Kommuneplantillægget ændrer rammeområdeafgrænsningen for Rammeområde 1B11 Ved Sportspladsen og Rammeområde 1D01 Islevbrovej – Islev Skole.
Ejendommen Ved Sportspladsen 14 / matr. nr. 6s Islev By, Islev overføres fra Rammeområde 1B11, som er udlagt til boligområde for tæt-lav bebyggelse til Rammeområde 1D01, som er udlagt til offentligt område for undervisning, idrætsanlæg, institutioner m.m. 
I forbindelse med tillægget udvides anvendelsen til også at omfatte ”fritidsformål” og der fastlægges parkeringsnorm for ejendommen: For biler 1 p-plads pr. 50 m² klubhus / foreningshus og for cykler 2 pladser pr. 50 m² klubhus / foreningshus. Se foto af ejendommen nederst på siden.

Den ændrede anvendelse vurderes ikke at være omfattet af Planlovens § 13, stk. 2 og der skal derfor ikke udarbejdes en ny lokalplan.

Der er mange børn i Islev. Rigtig mange, og udsigterne til endnu flere har fået Rødovre Kommune til at kigge efter et sted at placere en ny børneinstitution. Da en stor erhvervsgrund på vejen ’Ved Sportspladsen’ er blevet ledig et stenkast fra skolen skulle man tro, at alting lå lige til højrebenet, men i stedet for at opføre en institution klods op af nye rækkehuse, har kommunen forhandlet med foreningen Orient.

De har accepteret at flytte fra Orienthuset på Vårfluevej, som nu vil blive jævnet med jorden for at gøre plads til en ny institution i sammenhæng med den, der allerede er inde ved siden af.

Orient derimod flytter så klubhuset over tæt på fodboldbanen.
”For os er det ligegyldigt om adressen hedder Vårfluevej eller Ved sportspladsen. Hvis vi kan hjælpe kommunen ved at flytte og samtidig sikre, at vi ikke bare bliver bedt om at fraflytte vores lokaler uden at få noget godt stillet til rådighed, så er det en god beslutning for alle parter,” siger formand for Orient, Jan Quaade.

Han kan godt se fornuften i, at kommunen bygger en børneinstitution tæt på den man byggede for et par år siden, da kommunen også samtidig ejer grunden imellem de to.
”Men kommunen har stor respekt for Orient og vil naturligvis ikke gøre os ’husvilde’ og har derfor opkøbt ejendommen Ved Sportspladsen 14. En fantastisk bygning med mange muligheder.

Der skal dog foretages en del ændringer indvendigt som udvendigt,” siger Jan Quaade og nævner blandt andet anlæg af en petanque bane , nye parkeringspladser, en overdækket terrasse og et handicaptoilet som nogle af de ændringer der skal til, før Orient kan flytte ind.

”Alle disse ændringer samt flytning af en del inventar fra nuværende Orienthus bliver økonomisk afholdt af Rødovre Kommune,” forsikrer Jan Quaade, der er glad for samarbejdet med kommunen om planerne.

Der skal så små ændringer til, at lokalplanen som sådan ikke skal laves om, men der skal laves et tillæg til lokalplanen, og derfor er den sendt i høring indtil den 6. december.

 

 

Kommentarer
Top