Læring uden grænser
DSC_8464.jpg
å Tinderhøj Skole har de stor succes med at rykke undervisningen ud af klasselokalet. Her er det Otto fra 7. X, der læser eventyr højt for Dorthe Mariehjemmets Helga på 106 år. Foto: Kristian Ryberg Johansen
sammen om folkeskolen På Tinderhøj Skole har de stor succes med læring uden for klasselokalet, som en del af projektet UDEskole – læring i bevægelse.
Fakta

Hver uge i et helt skoleår giver vi elever, forældre, lærere og andre interesserede mulighed for at drømme højt om, hvordan vi lokalt kan gøre en god folkeskole endnu bedre. Har du en god idé til, hvordan, eller har du oplevet noget, som andre kan lære af, så send dit indlæg til andre@rnn.dk, så deler vi det med avisens læsere.

Når klokken ringer ind på Tinderhøj Skole, for første gang efter skolernes efterårsferie, ville det normalt betyde tilbage til lange
dage i klasselokalerne, med blikket fæstnet på læreren eller dybt i bøgerne.
Men sådan forholder det sig ikke i 7.X denne mandag. Her deler de sig straks ud i området omkring klasseværelset og går selvstændigt i gang med at øve sig i oplæsningen af de eventyr, som de har skrevet med inspiration i H.C. Andersens ‘Den Grimme Ælling’. Derefter drager de i fællesskab over på det lokale plejehjem, Dorthe Mariehjemmet, hvor de læser dem op for beboerne og lærer om livet på et plejehjem ved eget øjesyn.
Gennem hele processen er eleverne engagerede, tilstedeværende og der er hverken fnisen i krogene eller telefoner i hænderne.

UDEskolen
Grunden til denne usædvanlige mandag, er at Tinderhøj Skole gennem en længere periode har samarbejdet med DGI i projektet UDEskole – læring i bevægelse, som er et projekt, der skal bringe læringen ud af klasselokalet – ud i naturen, kulturen og samfundet. Gennem dette projekt uddannes udvalgte lærere til tovholdere, som kan hjælpe med at igangsætte denne kulturændring på skolen, blandt de andre lærere. Som skoleleder for Tinderhøj Skole, Lars Rye Vadmand, forklarer:
“Eksempelvis er vi i skolen ofte bundet af bøgerne. Hvad er det eksempelvis, de skal kunne, når de er færdige med tredje klasse? Der ligger nogle mål, men der står ikke noget om, at eleverne skal have nået at regne to gange firs sider i matematikbogen hvert år. Slet ikke. Men det er, det vi gør. Lad os i stedet komme ud og undersøge og
lege med nogle ting. Der er simpelthen så meget matematik, bare man går ud ad døren.”

En elev læser eventyr for en beboer på plejehjem.

Temadag hver torsdag
Denne nye tilgang, har udmundet i, at de på skolen har indført, at hver torsdag er der én lærer, der har én klasse i ét fag, i en hel dag. Derved skabes muligheden for at forlade klasselokalet og gå ud i virkeligheden, som man ikke nødvendigvis har, hvis tiden med klassen er mere begrænset. Det er noget, som lærerne faktisk selv udviklede i forlængelse af UDEskolen, hvilket har resulteret i, at skolen er næsten tom for elever hver torsdag – de er i stedet ude i hele lokalområdet for at omdefinere, hvad læring i folkeskolen kan være.

Annonce:

Et råd til andre skoler
Skolelederen er klar i mæglet, hvad angår andre skoler, der overvejer at blive en del af UDEskolen. Han mener, det er værd at kaste sig ud i det, men at det er vigtigt, at de, som udvælges til tovholderuddannelsen, skal være de rette mennesker, som har energien og tror på konceptet. Yderligere understreger han, det er vigtigt, man ikke glemmer læringen i processen:
”Når vi har arbejdet med noget udenfor hele dagen og ikke tænker på det, som om det er skole, fordi opfattelsen af skole er, at man sidder med papirer eller computer – så er det hele den der forståelse af, at lige nu er jeg som elev faktisk i gang med at lære nogle ting. Dét det kræver rigtig meget af, er de lærere, der arbejder med udeskole, at de endnu tydeligere italesætter, hvad det er vi gør, og hvorfor.”

Eleverne i 7.X er i gang med at øve oplæsningen af deres eventyr.

Kommentarer
Top