Forældre skal medbestemme deres barns skolestart
skolestart1_100810_BP.jpg

SF mener forældre skal have mere indflydelse på den vigtige skolestart.

SF mener forældre skal have mere indflydelse på den vigtige skolestart.
Sammen om Folkeskolen Mens mange forældre her i Rødovre er godt i gang med at skrive deres børn op til 1. skoledag næste år, forsøger andre forældre at holde deres børn i børnehaven et år mere. De vurderer at deres barn, har mere gavn af at være i børnehaven end i 0.klasse for nu. Rødovres kommunalbestyrelse vil dog som alle andre kommunalbestyrelser sætte forældres og pædagogers vurdering til side. Det synes vi, der skal laves om på.
Derfor foreslår SF at:

· Forældre, pædagoger og lærere skal bestemme børns skolestart – ikke kommunalbestyrelser
· Ingen børn under tre år skal tvinges fra vuggestue til børnehave
· Børn har ret til en børnearbejdsmiljølov
· Afskaf nationale karakterranglister og mindsk brugen af standpunktskarakterer
· Gør nationale test frivillige

Det er i sidste ende kommunens beslutning, om et barn får lov, at blive et år mere i børnehaven. Men vi mener ikke, det bør være en kommunal vurdering, hvornår et barn starter i skole. Børn er vidt forskellige, og derfor skal forældre i samråd med daginstitutionen og skolen vurdere, hvad der er bedst for det enkelte barn.
Langt de fleste børn starter i skole, det kalenderår, hvor de fylder seks år. Som det er i dag, er det kommunalbestyrelsen, der skal give tilladelse til en senere skolestart. I følge Undervisningsministeriet er der ikke fastlagt retningslinjer for, hvordan denne vurdering skal foretages, og praksissen for, hvordan man vurdere om et barn er klar til skolestart, varierer fra kommune til kommune.
Lærere fortæller blandt andet, at børns manglende skoleparathed har vidtrækkende konsekvenser for, hvordan barnet klare sig i resten af skoletiden. Derfor skal der lyttes til forældrene og pædagogerne, så barnets sociale og den faglige udvikling ikke lider skade. Og det kan ikke undgå at påvirke et barn, at lide nederlag i de små klasser, fordi barnet bare ikke var parat til at starte i skole, den sommer hvor kommunalbestyrelsen bestemte at det skulle starte.

Ingen tvangsmodning
Vi vil på flere fronter give børnene mere ro på i folkeskolen: Op mod hvert femte barn i en børnehave eller skoleklasse er belastet af stress, og antallet af unge, der ugentligt eller dagligt er påvirket af stresssymptomer som hovedpine, mavepine, søvnbesvær, nervøsitet, svimmelhed, irritation og tristhed, er stigende – symptomer, der også ses i en fordobling af medicinforbruget blandt 11 til 15 årige fra 1988 og frem til 2010.
På den lange bane er det rigtig dyrt købt, når vi som samfund vil piske vores børn hurtigst muligt igennem med krav om de højest mulige faglige præstationer. Der er efterhånden solidt forskningsmæssigt belæg for at konstatere, at vi kan ikke tvangsmodne vores børn. Tvært i mod går de i stykker af det. Der skal fuldt være fokus på deres trivsel, så de får ro på og lyst til at modtage undervisning, så de får de bedste muligheder for at udvikle sig til voksne mennesker.Kommentarer
Top