Annonce

Elever nedlægger undervisningen i protest mod nye regler
IMG_6781.jpg
Hele 3g-gangen var blokeret med borde og stole mandag morgen, hvor skolens elever viste deres utilfredshed med den nye fraværsbekendtgørelse. Foto: Red.
protest I protest mod nye fraværsregler valgte eleverne på Rødovre Gymnasium mandag morgen at blokere klasselokalerne og dermed nedlægge undervisningen.

“Nogle elever er i gang med at skrive en protestsang, nogle laver bannere og andre skriver debatindlæg,” siger elevrådsformand Emil Elnegaard Pelle fra 3.u, da han tager imod lokalpressen ved skolens hovedindgang på Hendriksholm Boulevard.
Der er livlig aktivitet på skolen mandag formiddag, men der foregår ingen undervisning. Eleverne har blokeret klasselokalerne med borde og stole for at vise deres store utilfredshed med en ny fraværsbekendtgørelse, der skal være med til at sænke fraværet på gymnasierne. I den nye fraværspakke skal landets gymnasier registre elevernes fravær på samme måde, men de nye regler er forfejlede, hvis man spørger en stor del af eleverne på Rødovre Gymnasium.
Forud for mandagens strejke deltog næsten 600 af skolens elever fredag i en afstemning og hvor 470 elever tilkendegav, at de bakkede op om at nedlægge undervisningen. I en tætpakket Aula fortalte elevrådsformand Emil Elnegaard Pelle mandag morgen om situationen og overfor avisen sætter han her nogle ord på, hvorfor eleverne har set sig nødsaget til at protestere og nedlægge undervisningen.
”Jeg synes faktisk, det giver god mening, at der er et samlet system, men fraværsbekendtgørelsen er skævvredet på flere områder,” siger han og fortsætter:
”Skoler har forskellige modulsystemer og her på skolen (Rødovre Gymnasium, red.) har vi moduler á 100 minutters varighed. Det betyder at eleverne får fravær for et helt modul, hvis de kommer to minutter for sent til undervisningen. Andre steder i landet varer et modul kun 60 minutter og det er bare ikke fair at få fravær for 100 minutters undervisning, hvis man har været tilstede i 98 procent af tiden,” siger Emil Elnegaard Pelle, inden han tilføjer:
”Det er mangel på balance og jeg synes, det er en fundamental fejl, at man registrerer fravær på den måde. Det er på ingen måde fair at få 100 procents fravær, når man har misset to minutter af undervisningen. Vi savner et systemet, hvor fraværet bliver registreret på en mere realistisk måde,” siger Emil Elnegaard Pelle, der understreger, at det selvfølgelig ikke er i orden at komme for sent.
”Nej, det er det ikke, men der kan være mange årsager til, at en elev kommer lidt for sent. Toget eller bussen kan været forsinkede,” siger formanden, der generelt efterlyser noget mere menneskelighed i fraværssystemet.

Eleverne skrev blandt andet en protestsang i forbindelse med nedlæggelsen af undervisningen

Annonce

Alt for bureaukratisk
Mens eleverne skrev protest-sange og blokerede undervisningen, trissede lærerne rundt på gangene og afventede situationen.
”Jeg har fortalt mine lærere, at de skal gå ud og se om de kan komme til at undervise og hvis de ikke kan det, fordi der er blokade, skal de forholde sig passivt. Vi skal ikke bryde en blokade og det er en del af gamet,” fortalte rektor Peter Ditlev Olsen, da vi fangede ham foran lærerværelset.
Han havde gerne set, at eleverne sad i klasselokalerne og modtog undervisning, men han fortæller, at skolen jo netop opdrager eleverne til at de skal forholde sig til den verden de lever i og give deres holdninger til kende.
Selv kalder han de nye fraværsregler for bureaukratiske og teknokratiske.
”Vi holder øje med elevernes fremmøde og de nye regler er en bureaukratisering af hele fraværsregistreringen. Vi bruger meget tid og energi på at hjælpe elever med at møde op til undervisningen og vi bruger omsorg i stedet for pisk og det er ærgerligt, at det er blevet meget teknokratisk i fraværsbekendtgørelse,” siger Peter Ditlev Olsen, inden han fortsætter:
”Når der kommer morgener, hvor alle S-togene er forsinkede, var der tidligere en balancegang i forhold til om eleverne bevidst havde forsøgt at komme for sent. I den nye bekendtgørelse skal vi notere et fuldt fravær uanset omstændighederne. Jeg synes, der er kommet for meget fokus på den negative del af undervisningen i forhold til om en given elev kom ét minut for sent til undervisningen frem for at eleven rent faktisk har lært en masse. Jeg synes, at fraværsbekendtgørelsen er bureaukratisk i et omfang som vi ikke har behov for,” siger rektoren.

Elevrådsformand Emil Elnegaard Pelle

Kommentarer
Top