Drømmer om gågade midt i byen
bykernen_001_281118_BP.jpg
Rødovre Kommune er langt i planerne med et nyt byudviklingsprojekt, der skal gøre plads til 4000 nye borgere og samtidig give Rødovre en gågade fra rådhuspladsen i retning mod Tæbyvej. Foto: Brian Poulsen
bykernen Rødovre Kommune er langt fra færdige med at byudvikle. En ny plan skal forvandle hele den centrale akse af kommunen til et attraktivt bymiljø med gågade og plads til 4000 nye borgere.
Fakta

En metrostation er også en del af visionen for Bykernen. Metrostationen tænkes placeret på hjørnet af Tårnvej og Rødovre Parkvej på Rødovre Centrums areal.

Byudviklingsprojekterne har de senere år stået i kø med opførelsen af IrmaByen, forvandlingen af SPF-grunden og den nye port ved Rødovre Station, som de mest iøjnefaldende.
Rødovre vokser i disse år, men hvis du tror, at der efterhånden har indfundet sig en form for bygge-
mæthed på rådhuset, tager du fejl.
Siden 2010 har Rødovre Kommune arbejdet på en storstilet plan, der skal forvandle den centrale del af byen, til et oplevelsesrigt byrum med et gågadeagtigt strøg og boliger til 4000 nye indbyggere.
Rødovre Kommune kalder selv området for ’Bykernen’ og visionen er, at Bykernen skal være et af hovedstadens mest attraktive bymiljøer.
På rådhuset kender borgmester Erik Nielsen (S) naturligvis alt til planerne med bymidten, idet der har været arbejdet med det længe. Byudviklingsområdet har været en del af kommuneplanen siden 2010, men det er først nu, de overordnede tanker er ved at udvikle sig til konkrete lokalplaner.
Borgmesteren erkender, der i øjeblikket er rigeligt med byggeaktivitet i kommunen, men mavefornemmelsen siger, der også er plads til at forvandle den centrale del af kommunen.
”Vi har haft travlt i IrmaByen, med at få fjernet lossepladsen ved Rødovre
Port og med Letbanen ved Slotsherrensvej, så for få år tilbage var jeg ikke sikker på, at vi som kommune kunne magte et projekt mere, men i dag mener jeg godt, vi kan kaste os ud i projektet,” siger Erik Nielsen, der i januar måned forventer, at de to første lokalplaner bliver politisk behandlet og senere sendt i høring.
”Det betyder, at vi formentlig kan reagere indenfor 2-3 år,” siger han.

Har ansvar for boligforsyning
Da Erik Nielsen blev borgmester i 1994 var han af den opfattelse, at Rødovre var totalt udbygget. 25 år senere sidder han i spidsen for en kommunalbestyrelse, der er klar til at byfortætte fra Islev i nord til Rødovre Station i syd. Selv mener han, det er kommunens pligt, som gammel arbejder- og funktionær by, at sørge for boliger tæt på hovedstaden.
”Rødovre er tidligere blevet beskrevet som en soveby, hvor livet gik sin stille gang i forstaden. Vi skal selvfølgelig ikke opfinde projekter for at dem udefra synes, vi skaber spændende ting, men kritikerne har ret i, at vi, som forstad, har et ansvar for, at borgere kan bo tæt på hovedstaden og det ansvar ligger i en by-fortætning og urbanisering.”
“Der er en grænse for, hvor meget vi skal bidrage med og personligt mener jeg, vi har en forpligtelse til at åbne nogle af vores områder, men det skal ske under betryggende hensyn og det mener jeg, vi gør i Bykernen,” fortæller han.

Fra klondike til pulserende byliv
Bykernen er centreret omkring bymidten med rådhuset som centrum. Bykernen strækker sig fra Tæbyvej til Højnæsvej/Rødovre Centrum over rådhuspladsen og området har mange forskellige grundejere.
Rødovre Kommune ejer flere grunde, som skal sælges eller omdannes, så de passer ind i den kommende helhedsplan og det er kommunens håb, at de øvrige grundejere i Bykernen vil være med til at løfte udviklingen i området, men borgmester Erik Nielsen understreger, at ingen virksomheder bliver tvangsfjernet eller eksproprieret, som man kender det fra statslige projekter.
Rødovre Kommune har de senere år holdt dialogmøder med naboer og virksomhedsejere og hvordan kabalen går op, kommer helt an på om matrikel-ejerne har lyst til at flytte og dermed give plads til kommunens visionære idé om at skabe en bymidte.
”Der er ingen, der bliver smidt ud og derfor er tidshorisonten svær at spå om. Nede på Egegårdsvej ligger der blandt andet en trælasthandler, der fungerer fremragende og det kan godt have lange udsigter til, at de har lyst til at flytte, hvis de nogensinde vil det. Vores holdning er, at vi skal behandle virksomhederne ordentligt og reelt. Vi tvinger ingen ud, men vi vil gerne hjælpe dem med at finde andre placeringer.” siger borgmester Erik Nielsen.

Rød tråd med gågade
Bykernen er inddelt i seks kvarterer og hvis kommunens visioner bliver realiseret, vil man fremover kunne bevæge sig fra rådhuspladsen og videre ud på et strøg i retning mod Tæbyvej.
På baggrund af helhedsplanen for Bykernen er kommunen i øjeblikket i gang med at udarbejde to lokalplaner. Den første handler om et boligprojekt på hjørnet af Næsbyvej og Egegårdsvej og den anden handler om etableringen af et gennemgående strøg, der skal binde den nye bymidte sammen.
Rødovre Kommune har opsagt lejemålet i Socialforvaltningen på Gunnekær og planen er, at der skal etableres et gågade-agtigt strøgmiljø i forlængelse af rådhuspladsen og ned til Tæbyvej.
”Vi vil gerne danne nogle pladser, hvor der kan være forskellige typer af caféer og forretninger. Jeg har altid haft en drøm om en gågade og meningen er at få et strøg, der minder om en gågade, hvor man som borger kan færdes og som hænger sammen med rådhuspladsen og Rødovre Centrum,” siger Erik Nielsen om planerne, hvor der, udover fokus på at skabe livlige bymiljøer, også bliver tænkt arkitektur, grønne rum og bæredygtige boliger.
Du kan selv blive klogere på kommunens planer. Helhedsplanen kan ses i sin helhed på rk.dk ved at søge på ‘Bykernen’.

Der skal laves et hul eller port i denne bygning, som bliver starten på det nye strøg, der med caféer, restauranter og aktivitetsrum skal skabe et helt nyt byrum midt i Rødovre.

Kommentarer
Top