Roser kommunen for at gribe fremtids-bolden
OK16.jpg
Det er oftest private virksomheder, der taler om teknologiske muligheder, men ny teknologi har mindst lige så stor relevans for danske kommuner og borgernes velfærdsydelser, lyder budskabet fra forfatterparret, Anders Hvid og Rasmus Bie-Olsen. Foto: Presse
ny bog Det skorter ikke på roser til Rødovre Kommune i en ny bog, der handler om indførslen af teknologiske løsninger for at sikre borgerne mest og bedst velfærd.

Grib Fremtiden. Sådan lyder titlen på en ny bog, der skal hjælpe landets kommuner til at forstå og diskutere, hvordan teknologiens mange muligheder kan udvikle kommunerne og sikre borgerne mest og bedst velfærd.
Det er Anders Hvid og Rasmus Bie-Olsen, der står bag bogen og forfatterparret fremhæver Rødovre Kommune, som en af de kommuner, der er godt på vej.
”De teknologiske muligheder, vi står over for i dag, kan synes skræmmende, men rummer et gigantisk potentiale for vores fælles velfærd. Tag for eksempel undervisningen i folkeskolen, hvor teknologien både
kan støtte lærerne i at tilpasse undervisningen til den enkelte og skabe nye muligheder for at støtte børns indlæring,” fortæller den ene af bogens forfattere, Anders Hvid.
Han peger også på Rødovre Kommunes arbejde med moderne teknologi til alle aldre. Blandt andet har kommunen arbejdet med VR (virtual reality) til demente, hvor den digitale oplevelse gennem 360-graders videoer har været med til genskabe erindringer og stemninger hos patienten.
I år har Rødovre Kommune tilmed indført faget ’teknologi og innovation’, der skal være med til at sikre, at eleverne går fra at være passive brugere af teknologien til i stedet at blive medskabere.
”Det kan lyde som science fiction, men det er her allerede. Og i takt med at resten af samfundet tager teknologien til sig, forventer borgerne også, at kommunerne følger trop. Hvis ikke, vil borgerne over tid begynde at spørge sig selv, hvad vi egentlig skal med kommunerne,” siger Anders Hvid.

Stor relevans for borgernes velfærdsydelser
Eksemplerne på nye, teknologiske muligheder er mange. Fælles for dem er, at det oftest er private virksomheder, der diskuterer og forholder sig til dem. Men ny teknologi har mindst lige så stor relevans for danske kommuner og borgernes velfærdsydelser, lyder budskabet fra forfatterparret.
”Hvis danske kommuner fortsat skal tilbyde så god velfærd som muligt og samtidig legitimere deres virke, er det afgørende, at de tager nye teknologiske muligheder til sig. Vi giver, med denne bog, et redskab til at få startet en samtale ude i kommunerne om, hvordan man griber mulighederne,” udtaler Rasmus Bie-Olsen
”Dette er en mulighedsbog. Vores mål er at åbne kommunernes øjnene for de mange muligheder og reflektere over, hvilke teknologier, der er relevante for den enkelte kommune,” slutter forfatterparret.
Bogen udgives i samarbejde med People’s Press og udkom den 8. oktober.

Kommentarer
Top