Rødovres elever er verdensmestre i demokrati
anders_liltorp.jpg

Rødovres elever er Verdensmestre i demokrati. Derfor ærgrer det lærerforeningen, at de beskyldes for diktatoriske tendenser. "Lad os samtale om myter og gøre skolen bedre sammen," siger formand, Anders Liltorp

Rødovres elever er Verdensmestre i demokrati. Derfor ærgrer det lærerforeningen, at de beskyldes for diktatoriske tendenser. "Lad os samtale om myter og gøre skolen bedre sammen," siger formand, Anders Liltorp
Sammen om Folkeskolen Eleverne i Danmark er i verdensklasse - endda verdensmestre - når det handler om forståelse for politik og demokrati.

Det viser den store undersøgelse ”International Civic and Citizenship Education Study”, ICCS, der blev offentliggjort sidste efterår. Undersøgelsen er foretaget blandt 94.000 elever fra 24 lande. Eleverne er alle i deres ottende skoleår og typisk 14-15 år – det er altså de elever, der går i 9. klasse nu.

Blandt resultaterne fremgår det, at eleverne i Danmark opnår det højeste gennemsnit på en test om politik, samfundsforhold og demokrati. Og at danske elever oplever klasserummet som mest åbent i forhold til meningsfrihed og diskussion.

Samtidig taler danske elever mest med deres forældre og venner om politiske og sociale emner. De er også mest positive over for at stemme, og så har eleverne fra de nordiske lande i øvrigt størst tillid til regeringen, parlamentet og domstolene.

Annonce:

Lad os afmontere myter
Det undrer mig derfor meget som formand for Rødovre Lærerforening at kunne læse fra næstformanden i Dansk Folkeparti i Rødovre om hans mavefornemmelser om trusler mod en fri dansk folkeskole. Faktisk er indlægget for mig et eksempel på hvor galt det kan gå, hvis synsninger, mavefornemmelser og vandrehistorier får lov til at stå for sig selv. Postulaterne og påstandene må naturligvis ikke stå alene. Min største bekymring er dog, at vi både lokalt og nationalt risikerer at havne i en debat og en tone om lærerne og folkeskolen, der minder om en amerikansk udnævnelse af ny højesteretsdommer. Jeg har personligt haft mange gode og lødige diskussioner med såvel Niels Spittau som Kim Hammer fra Dansk Folkeparti. Så mit håb er det modsatte af mudderkastning – at vi får talt sammen, får afmonteret myter, får kendskab til hvilke meninger og holdninger hvem har og ikke mindst: At vi får talt sammen og argumenteret på et oplyst grundlag. At argumentere på et oplyst grundlag er en af de væsentligste forudsætninger i et demokrati. Og her kan vi roligt lytte til hvordan vi får en demokratisk samtale fra lærere og elever i Rødovres folkeskoler. Vores elever er nemlig verdensmestre i demokrati.

Borgerne i Rødovre kan derfor være helt trygge: Lærerne i folkeskolen er dybt politiske. Det skal vi være. Vi vil ganske enkelt ikke kunne løfte folkeskoleloven og formålsparagraffen hvis ikke vi var det. Det er umuligt for os at forholde os neutralt til forskellene mellem diktatur og demokrati. Alt det, der internationalt, nationalt eller lokalt kan modvirke eller rokke ved folkeskolens demokratiske og samfundsmæssige formål vil møde massiv modstand fra lærerstanden i Rødovre. At være politiske er imidlertid ikke det samme som at være partipolitiske. Vi bliver som fagforening og som faggruppe aldrig tilhængere af en bestemt politisk ideologi eller støtter til en særlig fløj i politik. Til gengæld står vi vagt om og vil kæmpe for en folkeskole, der har det politiske formål at danne og uddanne børn og unge til demokrati, frihed og folkestyre.

Jeg og Rødovre Lærerforening deltager gerne i kaffemøder, debatarrangementer eller andet og mit indlæg er en åben invitation til dialog. Jeg håber at de lokale politikere tager i mod tilbuddet, så vi fortsat er sammen om folkeskolen og kan mane enhver tvivl om mulig politisk indoktrinering eller andre skræmmehistorier i jorden.