På Valhøj hylder man lærerne
Sammen om Folkeskolen Fredag den 5. oktober blev lærernes internationale FN dag fejret på skolerne rundt om i Danmark og i flere andre lande verden over.

På Valhøj Skole blev dagen fejret med en stor kage, hvor alle navnene på lærerne og pædagogerne fra Valhøj Skole fremgik af kagen, der til dagen var skænket af skolebestyrelsen. Vi har efterfølgende talt med bestyrelsesformanden fra Valhøj Skole om betydningen af dagen og hans syn på folkeskolen.

Hvilken betydning har lærernes internationale FN-dag for jer i skolebestyrelsen?
”Lærernes dag var for os en fin anledning til at
anerkende både lærerne og pædagogerne for det store og vigtige arbejde, de udfører dagligt for vores børn. I dag er lærerne og pædagogerne sammen med vores børn i længere tid i de vågne timer i hverdagen, end vi er som far og mor. Ligesom de berømte soldaterhistorier til Onkel Pers 60-års fødselsdag, så kommer historierne om lærerne og tiden i skolen lige herefter. Vi kan alle sammen huske vores skolelærere fra den tid, da vi selv gik i skole. Det er en indflydelse, som er få foruden og skabt gennem lærerne og pædagogernes daglige arbejde. Så efter lidt mere betænkningstid gav og giver dagen god mening for os.”

Annonce:

Hvordan oplever du folkeskolerne i dag i Rødovre?
”Folkeskolen er langt bedre end det omdømme, den gennem tiden har fået. Det er derfor også et godt initiativ I har taget i Rødovre Lokal Nyt om kampagnen ‘Sammen om folkeskolen’.”
“Skolerne i Rødovre Kommune klarer sig fint sammenlignet med skolerne i resten af Danmark og fra kommunalt regi har skolerne også høj bevågenhed. Det nye fag om teknologi og innovation vil blive spændende at følge de kommende år og her har Rødovre taget førertrøjen på med bl.a. åbningen af TekX lokalerne. Det er og bliver en spændende tid skolerne går ind i.”

Hvordan ser du tiden i folkeskolen de kommende år?
”Min drøm er, at der vokser en ny respekt frem om folkeskolen. Ikke som i gamle dage med Lektor Blomme, spanskrør og skammekrog, men baseret på et værdisæt om, ’at skolen ikke er en pligt, men et tilbud’. Fra du går i dine første barnesko til du går på pension, da adskiller skoletiden sig fra den øvrige tid. Arbejdet du som elev lægger i skolen ved danske stile og opgaver, det har det ene og alene formål om at gøre dig selv klogere og bedre. Det er unikt og kan vi opnå en endnu høj-
ere erkendelse heraf, vil motivationen, glæden og udbyttet af skoletiden for elever, lærere som forældre blive endnu større.”

Kommentarer
Top