Annonce

Hvem skal sidde i Udsatterådet
alleharrettiletsmil_012_040518_BP.jpg

Lars Ahlstrand fra Rødovre Udsatteråd, der her kigger over skulderen under tandlægeprojektetfra i sommer, glæder sig til to nye år som formand.

INGEN TILMELDING: Temaaften om valg til Udsatterådet, der er med til at sætte fokus på ulighed i sundhed, finder sted torsdag den 1. november klokken 17-19 på Rødovregaard. Du kan bare møde op. Sidste frist for at melde sig som kandidat til Udsatterådet er fredag den 2. november via mail til udsatteraadet@rk.dk
Valg til Udsatterådet Så er det nu, du skal ud af starthullerne, hvis du vil være med til at gøre en forskel for socialt udsatte? Der er nemlig valg til Udsatterådet – og du kan komme med.
Fakta

Udsatterådet er oprettet i 2016 på baggrund af Kommunalbestyrelsens ønske om at skabe flere indsatser, der giver værdi for socialt udsatte borgere. Socialt udsatte defineres som personer, der har udfordringer som misbrug, sindslidelse, kriminalitet, fattigdom, ledighed, ensomhed eller hjemløshed.
Udsatterådet består af 15 medlemmer i alt, som skal dække områderne: Misbrugsbehandling, forebyggelse og sundhedsfremme, social- og psykiatriområdet, det boligsociale arbejde, beskæftigelsesområdet.
Repræsentanter for Udsatterådet skal have bopæl eller arbejde i Rødovre Kommune.
Der er ikke politisk repræsentation i rådet.

Hvem skal give Rødovres udsatte en stemme, der bliver hørt? Tænker du: “mig?” Så er der god grund til at deltage, når udsatterådet holder temaaften for interesserede potentielle medlemmer af det kommende Udsatteråd.
Udsatterådet fungerer som talerør for udsatte og rådet har derfor også medlemmer, som selv har erfaring med det at være udsat. Rådet rådgiver Kommunalbestyrelsen og kommer med forslag til aktiviteter, der kan
gøre en forskel for udsattes hverdag. Udsatterådet mødes fire gange om året og mellem møderne arbejder de for at forbedre udsattes vilkår i Rødovre.
Ved udgangen af 2018 skal der vælges et nyt udsatteråd. Formanden fortsætter, men der er brug for nye kræfter i rådet, som derfor holder en tema-
aften for alle interesserede borgere, hvor man kan høre mere om rådets arbejde og stille spørgsmål til rådets medlemmer. Man har også mulighed for at melde sig som kandidat til Udsatterået.

Brug for flere forskellige kræfter
Efter temaaftenen er afholdt, bliver der udarbejdet en bruttoliste over kandidater til Udsatterådet, som dækker de forskellige områder, ifølge vedtægterne, heriblandt misbrugsbehandling, det boligsociale arbejde, beskæftigelse, social- og psykiatriområdet samt forebyggelse og sundhedsfremme.
Ud fra en gennemgang af bruttolisten, med henblik på at sikre repræsentativitet fra alle nævnte områder i vedtægterne, forelægger Social- og Sundhedsforvaltningen forslag til sammensætning af Udsatterådet for Social- og Sundhedsudvalget i december. Og i det nye år har Rødovre Kommune et nyt udsatteråd.
”Udsatterådet har kun eksisteret i to år, men de er kommet flyvende fra start. Jeg er enormt stolt af, hvad de allerede har udrettet. De gør en kæmpe forskel for vores udsatte borgere i forhold til ensomhed, som de har prioriteret højt,” siger Britt Jensen, formand for Social- og Sundhedsudvalget i Rødovre Kommune. Hun fortsætter:
“Udsatterådet har blandt andet oprettet et ikke-
kommunalt værested Café Mødestedet, som er velbesøgt hver tirsdag til mad og hyggeligt samvær.”
“De har sat fokus på tandsundhed gennem kampagnen ’Alle har ret til et smil’, hvor de i samarbejde med blandt andet Lokal Nyt og lokale
tandlæger fik udsatte borgere til en gratis tand-
undersøgelse og samlede penge ind til borgernes egen betaling af tandbehandlingen,” fortæller Britt Jensen.

Rådets formand, Lars Ahlstrand, er kendt for at have mange lange gode argumenter for alting, men når vi spørger om, hvorfor man skal komme til temamødet, er han uhørt skarp.
”Vil du gøre en forskel for udsatte i Rødovre, så stil op til Udsatterådet.”
Udsatterådet deltager blandt andet i udviklingen af Rødovre Folkekøkken, og rådet har afholdt en stor fællesspisning i forbindelse med ’Danmark spiser sammen’ i uge 17 sammen med FDF og headspace.

Kommentarer
Top