Annonce

Derfor skal der ny asfalt på M3 nu
03-Trafik_Motorvej_06-08-03_2.jpg

Konservative vil afsætte to milliarder til at bekæmpe trafikstøj - måske også på M3.

Den støjdæmpende asfalt på M3 er nu så slidt, at den faktisk larmer mere end normal asfalt. Det betyder, at fem gange så mange som antaget, er ramt af farlig støj i Rødovre.
Støj I årene 2012-2017 er antallet af døgnbilister på Motorring 3 i Rødovre steget fra 80.000 til 125.000. Vejdirektoratet skriver i foråret 2018, at effekten af den støjdæmpende asfalt efter 10 år er stærkt begrænset.

Det er derfor tragikomisk, at Rødovre Kommunes Støjhandlingsplan 2018-2023 konkluderer, at den ’støjreducerende asfaltbelægning på M3 bidrager til et generelt lavere støjniveau i en betydelig korridor langs motorvejen’ og at ’antallet af støjbelastede boliger i Rødovre er faldet fra 2012 til 2017’.

Sådan forholder det sig selvfølgelig ikke, da man blander æbler og pærer sammen. Med gennemsnitsberegninger og talgymnastik kan virkeligheden som bekendt tage sig meget forskellig ud.

Annonce

Derfor bad jeg på kommunalbestyrelsesmødet i april om, at der specielt blev fremstillet en uafhængig undersøgelse af, hvordan støjen syd for Jyllingevej faktisk påvirker Rødovre. Rambøll har i september udarbejdet et notat, der viser, at der med en udtjent asfalt på M3 er 8.708 støjbelastede boliger i Rødovre over 58dB. Hvis der pålægges ny støjreducerende asfalt nu, falder antallet af støjplagede boliger til 5.200 over 58dB, dvs. et fald på 40%. En reduktion på godt 7dB vil opleves som en ’væsentlig og tydelig ændring i et større bælte langs motorvejen’, konkluderer Rambøll.

 

Helt ny situation

Ydermere skriver Rambøll, at der forekommer perioder, hvor støjen fra en støjreducerende belægning er højere end støjen fra en almindelig gammeldags asfalt. Det tidspunkt er netop nu efter 10 år. Derfor er der al mulig grund til at Vejdirektoratet fremskynder pålægningen af ny støjdæmpende asfalt. Transportministeret har netop udsendt en pressemeddelse, hvor man påtænker forsøg med en ny type asfalt, som både er mere støjdæmpende og giver et langt mindre brændstofforbrug. Der planlægges i år udlægning af 50 km på Statens veje. Jeg har i Teknik- og Miljøudvalget sagt, at Rødovre Kommune med tallene fra Rambøll selvfølgelig skal lægge billet ind på M3. Normal praksis er, at Vejdirektoratet udskifter asfalten, når de finder det passende, hvilket sker ud fra en vurdering af motorvejens generelle tilstand og ikke ud fra effekten af støjreduktion.

Statens Støjhandlingsplan 2018-2023 optæller Rødovre med 1.776 støjbelastede boliger over 58dB, hvilket er et fald fra 2012 på1473 boliger! Med disse skrivebordstal konkluderer Vejdirektoratet, at Rødovre ikke indgår i de videre undersøgelser om prioritering af fremtidige midler til støjafskærmning. Der vil formentlig ligeledes være samme ringe interesse for pålægning ny støjdæmpende asfalt. De nye tal fra Rambøll sætter støjsagen i et helt andet lys. Jeg vil kæmpe for, at Rødovre får en ny støjdæmpende asfalt på M3 så hurtigt som muligt.

   

Mogens Brauer

medlem af Teknik- og Miljøudvalget  

Det Konservative Folkeparti

Kommentarer
Top