Vil bruge 250 millioner ekstra på skoler
kunst-valhoejskole1_071107_BP.jpg

Det er især her på Valhøj Skole, at presset bliver stort, når der skal gøres plads til 1500 ekstra børn over de næste 10 år i hele Rødovre.

Det er især her på Valhøj Skole, at presset bliver stort, når der skal gøres plads til 1500 ekstra børn over de næste 10 år i hele Rødovre.
Budget 2019 På lørdag mødes partierne med borgmesteren og gruppeformanden for Socialdemokratiet for at væve det kludetæppe af kompromiser, der bliver næste års budget. Lige nu peger alting dog på, at Rødovre kan blive den første hjemmepleje i landet, der tilbyder ældre bad, hver dag, men at det er det voldsomme børneboom, der ellers præger budgettet. 

Besparelser på børneområdet med ferielukninger i SFOerne var det første ramaskrig, der undslap tovtrækkeriet om næste års budget. 

Det foregår i praksis sådan, at forvaltningen med borgmesteren i spidsen sender et budgetforslag til de forskellige partier, der er i balance og derfor indeholder en række besparelser og effektiviseringer, da de indledende øvelser altid er forbundet med en masse usikkerhed omkring, hvad man egentlig kan forvente af tilskud på forskellige områder fra staten. 

Det har man nu på tærsklen til de egentlige forhandlinger fået et bedre indblik i, og med 21 millioner i bloktilskud og 14 millioner for særligt vanskeligt stillede kommuner (red: hvor man selv afleverer 4 millioner til andre kommuner) ser det ud til, at den værste frygt kan begraves. 

Det får nu Socialdemokratiets chefforhandler, der går til bordet med et absolut flertal i ryggen til at foreslå, at alle ældre Rødovreborgere, der er visiteret til personlig pleje får krav på et dagligt bad. ”Antallet af bade til ældre har været diskuteret på landsplan i mange år. I Rødovre er det en vigtig del af en værdig ældrepleje, at man har tilbuddet om at komme i bad hver dag. Rødovre er en velfærdskommune, og vi har Danmarks bedste ældrepleje. I Rødovre fortsætter vi med at sætte nye standarder for den kommunale hjemmepleje,” siger Britt Jensen (S). 

 

Sænker ikke skatten

Alligevel er det dog i den helt anden ende af aldersspektret, at tallene skiller sig ud. 

”Vi har en historisk stor tilflytning lige nu og har derfor måttet give en del tillægsbevilliger i indeværende år. Vi har en plan klar i budgettet, der betyder udvidelser på de eksisterende skoler for i alt 250 millioner mere end vi ellers ville have brugt. Det synes jeg er rettidig omhu og ansvarligt,” understreger borgmester Erik Nielsen (S). 

Han afviser, at det bedre kan betale sig at bygge en ny skole. 

”Hvor skal den ligge? Det er jo ikke fordi vi ikke har regnet på det og set på grunde, men vi har ikke pladsen og på denne her måde kan vi udbygge i takt med, at eleverne kommer til,” siger Erik Nielsen, der ligeledes afviser, at man har sovet i timen omkring konsekvenserne af befolkningseksplosionen. 

”Sidste år var vi nok i 11. time omkring tilflytningen, fordi der også blev født mange flere børn i vores eksisterende familier. Vi kunne ikke have forudset, at så mange pludselig ville få barn nummer tre og fire, men da vi holder fast i rygsæksmodellen, hvor pengene følger eleven, skal vi reagerer fremadrettet, og der er tilbygningerne altså den bedste løsning,” tilføjer Erik Nielsen, der kun har ét ultimativt holdepunkt i de kommende forhandlinger:

”Vi kommer ikke til at sænke skatten.”

 

Overvejer stadig ny skole

En af dem, der var hurtigst ude med kritik af de foreslåede besparelser på børneområdet er SFs Kenneth Rasmussen. Han anerkender, at man er nødt til at reagere på de cirka 1500 ekstra skolebørn, der kommer i løbet af de næste 10 år, og som især vil sætte Valhøj Skole under pres, men genåbner dog muligheden for at lede efter plads til en ny skole.

”Heldigvis er vi i gang med at udbygge de nuværende skoler med permanente bygninger eller midlertidige lokaliteter. Vi må dog nok overveje, om en helt ny skole kan være en mulighed. Den store tilflytning af skolebørn betyder også, at vi bliver nødt til at styrke vores SFO’er og klubber, så at vi kan tilbyde børn og forældre høj kvalitet,” siger Kenneth Rasmussen, der går på weekend med en ønskeliste om at fjerne de foreslåede besparelser på SFO- og vikar-området. 

Kommentarer
Top