Seniorrådet anbefaler klippekortordningen bevaret
Rådhuset-2.jpg
Foto: Arkiv
debatindlæg Kommunalbestyrelsen er netop gået i gang med behandling af forslag til budget for det kommende år. I budgetforslaget indgår en fjernelse af den såkaldte klippekortordning for beboere på plejehjem.

Ordningen går ud på at borgere, som har deres hjem på et plejehjem, har mulighed for at disponere over ca. 30 minutter pr. uge til individuelle gøremål efter den enkeltes egne ønsker og behov. Minutterne kan spares op over flere uger.

Den opsparede tid kan bruges hvis man f.eks. gerne vil ledsages til at besøge familiegravstedet, eller man har lyst til at komme en tur i RC, besøge et af de mange hyggelige spisesteder, spise et måltid mad, drikke en øl eller en kop kaffe, og mærke livet som det udfolder sig omkring én. Det kan være alt muligt.

Annonce

Ordningen er til glæde og gavn for mange borgere på plejehjemmene. Med denne ordning kan de bevare en lille smule af den frihed til selvbestemmelse over egen hverdag, som de tidligere har været vant til som en helt naturlig selvfølgelighed, men som jo ikke er en selvfølge når man bor på plejehjem.

Ordning er finansieret af Folketinget som i Finansloven for 2017 afsatte en pulje penge over 4 år til bl.a. klippekortordningen. De første år var pengene øremærket til formålet, men fra 2019 er øremærkningen bortfaldet, og pengene er nu en del af det almindelige bloktilskud, som man i kommunerne kan bruge efter behag.

Rødovre kommune har, som nævnt i indledningen, planer om at fjerne dette gode for plejehjemsbeboerne.

Seniorrådet har i et høringssvar til Social- og sundhedsudvalget givet til kende, at vi finder det bekymrende og skuffende hvis man i det endelige budget som Kommunalbestyrelsen vedtager senere i år, holder fast i nedlæggelse af klippekortordningen.

Seniorrådet har anbefalet, at klippekortordningen bevares, og vi har tilbudt, at vi gerne medvirker til at finde en enklere måde at administrere ordningen på, hvis begrundelsen for nedlæggelse er, at den er for besværlig at administrere.

 

 

Kommentarer
Top