Annonce

Pædagoger bruger reform til at lukke smertehuller
johnny-nyager_001_240918_BP.jpg

Ligeværdighed mellem kollegaer: På Nyager Skole har pædagogerne, sammen med lærerkollegerne og ledelsen, skabt en skole med ligeværdighed mellem fagene med fokus på fælles opgaver om at skabe mest mulig læring og dannelse blandt skolens elever, mener pædagog Johnny Hansen Foto: Brian Poulsen

Ligeværdighed mellem kollegaer: På Nyager Skole har pædagogerne, sammen med lærerkollegerne og ledelsen, skabt en skole med ligeværdighed mellem fagene med fokus på fælles opgaver om at skabe mest mulig læring og dannelse blandt skolens elever, mener pædagog Johnny Hansen Foto: Brian Poulsen Foto: Brian Poulsen
Sammen om Folkeskolen Når snakken falder på skolereformen, er det ofte lærerne, der rækker fingeren op. I dag giver vi ordet til en pædagog, der har brugt reformen til at skabe indhold, der smerteligt manglede.

Al start er svær. På Nyager Skole brugte skolepædagogerne starten på årene med skolereformen på at justere understøttende undervisning i samarbejde med ledelsen og faget skiftede navn til Trivselstimer.
“Ledelsen begik også et par positive og fremsynede ændringer ved lektietimerne, som med tiden blev til Studiemiljø, hvormed vi flyttede timerne, som før var spredt ud på skolen, over i Klubben (red., Rødovre Fritidscenter SFO2 & 3),” forklarer Johnny Hansen.
På denne måde kunne pædagogerne optimere timerne, hvilket betød mere ro til fordybelse.
“Her 4,5 år efter, skolereformen blev sat i søen, er vi på vej mod et mål, som vi aldrig rigtig må nå. Det skal forstås sådan, at trivsel er en levende organisme, der hele tiden skal tilpasses de enkelte klasser,” siger Johnny Hansen og tilføjer:
“Vi er hele tiden i gang med at justere vores trivselstimer. Det sker blandt andet i samarbejde med vores lærer-kolleger.”
Samtidig vægter skolens ledelse, at pædagogerne indgår på lige vilkår i teamet. Noget der på forhånd kunne have givet grå hår på lærerværelset, men ikke på Nyager Skole.
“På grund af vores fortid i et allerede eksisterende samarbejde i indskolingen og på mellemtrinet, samt i mere sociale sammenhænge, var overgangen ret enkel,” mener Johnny Hansen, der fremhæver sociale arrangementer, som en positiv faktor.
“Selvfølgelig var der knaster både på pædagogerne og lærernes side. De var dog ikke større, end vi tilpassede vores samarbejde, så pædagoger i skolen hurtigt blev en selvfølgelighed,” understreger han.
“Jeg tror ikke, man kan finde mange lærere på Nyager Skole, som ikke har lyst til at forsætte samarbejdet med pædagogerne,” siger han tydeligvis glad.

Annonce:

Trivsel og kendskab
Samarbejdet sker på alle klassetrin og det er pædagogernes opgave at støtte op om det undervis-
ningsmateriale til Trivselstimerne, som er skabt i fællesskab med udgangspunkt i kendskabet til børnene.
“Derudover agerer vi i forbindelse med konflikthåndtering, udviklingsprojekter omkring socialpejling, AKT-arbejde og meget mere,” forklarer han og uddyber:
“Nu nævner jeg lærerne på Nyager Skole i meget positive vendinger, og det er ikke uden grund. Uden dem, ville vi aldrig være kommet i mål.”
“Det kan nemlig godt
være, at Trivselstimerne og det undervisningsmateriale, der er udviklet, er pædagogernes værk, og noget de er stolte af på skolen, men havde vi ikke haft et så visionært ledelsesteam, samt vores dygtige lærerkollegaer at støtte os op af, så havde vi aldrig været dér, hvor vi er nu,” siger Johnny Hansen.

Meningsfyldt frikvater
Skal man tro en knægt fra 5. klasse, er der også kommet mere mening i pauserne.
“To af mine kolleger har mandag til torsdag åbnet op for Klubbens udendørs legeredskaber. En lille ting, som, nærmest fra dag ét, blev en hamrende succes. Børnene står på spring for at få et løbehjul, et par rulleskøjter, en bold eller en frisbee, som de kan bruge til få bevæget sig og brændt en masse krudt af i pausen. Det er, som knægten sagde; “blevet mere meningsfyldt at være ude i det store frikvarter,” beretter Johnny Hansen.
For pædagogerne handler det både om at varetage kerneopgaven, som er fritidsdelen, men også opbygge et endnu tættere samarbejde mellem lærere og pædagoger, i tillidsrepræsentant-samarbejdet, ved MED-møder og i det nye Trio-samarbejde omkring medarbejdernes trivsel i kommunen.
“Grunden er, at vores samlede kerneopgave er den samme, nemlig at give børnene den bedste skole, som vi kan tilbyde, så de kan blive hele, produktive og reflekterende samfundsborgere,” slutter Johnny Hansen, der ikke overras-
kende også er tillidsrepræsentant på Nyager Skole.

Kommentarer
Top