Milliardbudget sikrer bad til ældre og udbygning af skoler
02F06846.jpg
Der bliver nok smilet lidt ekstra blandt ældre der er visiteret til personlig pleje i Rødovre Kommune. I det nye budget er der afsat penge af til, at de kan vælge at få et dagligt bad. Foto: SignElements
Budget2019 Med lyden fra Rødovredagen som rygstød er det lykkedes 18 af kommunalbestyrelsens 19 medlemmer at blive enige om budget, der både fokuserer på byggeprojekter og velfærd til børn og ældre.
Det er de også blevet enige om
 • Nedbringelse af byggesagspukkel 350.000 kr.
  Innovationspulje fra 2020 1 mio. kr.
  Kompensation til arbejdspladser med tillidsrepræsentanter ½ mio. kr.
  Forsøgsåbning med søndagsåbning kl. 10-14 på hovedbiblioteket 300.000 kr.
  Styrket telefonbetjening til borgerne til 700.000 kr.
  Lyssignal på Rødovre Parkvej og Korsdalsvej fremrykkes til 2019 til 3,75 mio. kr.

Rødovre er en kommune i vækst og det har sat sit præg på budgettet for næste år.
Her er alle kommunalbestyrelsens partier minus Dansk Folkeparti blevet enige om dét som Socialdemokratiet kalder ‘at forbedre velfærden for børn og ældre i Rødovre.’

Mulighed for dagligt bad
Og der er noget om snakken, lover formand for Social- og Sundhedsudvalget, Britt Jensen (S).
“Det er et stærkt budget med vigtige velfærdsprioriteringer for både børn og ældre.
“Vi er særligt optaget af, at vores ældre medborgere får den bedste personlige pleje og omsorg i Danmark. Derfor har vi afsat 4,3 millioner til at vores ældre, der er visiteret til personlig pleje, får retten til at vælge ét dagligt bad,” siger hun stolt.
I enhedslisten glæder Marianne Christensen sig også over badet, men kan alligevel ikke lade være med at komme med en lille advarsel.
“Et bad om dagen er en god ting at få skrevet ind i kvalitetsstandarterne, men for at dette skal kunne lykkes ude i virkeligheden, skal der være det fornødne personale. Enhedslisten ser med bekymring på de vanskeligheder, der er med at rekruttere og fastholde sosu-elever i uddannelsen, og vi er glade for at vi fik en grundig snak om, at der bør gøres en ekstra indsats for at løse problemet. Ellers vil vi kunne imødese store udfordringer på dette område i de kommende år,” siger hun.
Muligheden for det daglige bad springer i øjnene, når man kigger budgettet igennem, og på borgmesterkontoret kalder Erik Nielsen (S) det for et moderne forslag.
“Det skal vi ærlig talt kunne tilbyde i år 2019. Jeg er mindst lige så stolt af det forslag, som jeg var for vores nye skolefag, Teknologi og Innovation sidste år,” siger borgmesteren, der kunne glæde sig over hurtige forhandlinger til baggrundsstøj fra rådhuspladsen, der summede af demokratisk liv på grund af Rødovredagen.



Klippeordning på plejehjem
Længe så det ud til, at Rødovre Kommune næste år ville droppe den klippekortsordning, der lader plejehjemsbeboere selv bestemme om de vil have et besøg eller komme ud og gå en tur og lignende.
Efter forhandlingerne ændres klippekortordningen til plejehjem nu så den istedet bliver mindre administrativ tung.
“Vi omlægger ordningen på 2,6 millioner kroner og ansætter yderligere aktivitetsmedarbejdere på plejehjemmene. Vi ønsker at bruge pengene til klippekort intelligent og fuldt ud til vores ældre. Ikke til bureaukrati,” siger Britt Jensen
Igen er Enhedslistens Marianne Christensen mere skeptisk:
“Vi har været lidt skeptiske over at klippekortsordningen bortfalder, men hvis det bureaukrati, denne ordning medførte, kan konverteres til mere aktivitet på plejehjemmene, er vi villige til at give det en chance. Men også her skal der det fornødne personale til,” understreger hun.

Skoler udbygges for masser af millioner
Antallet af nye rødovreborgere presser de lokale instutitioner og skoler så voldsomt, at kommunen som tidligere skrevet vil udbygge de eksisterende skoler for flere hundrede millioner kroner i løbet af de næste fem år.
“Vores børn og unge skal have den bedste start på livet med en folkeskole i verdensklasse. Vi afsætter 8 millioner næste år og 12 millioner i 2020 til udvidelse på Valhøj og Rødovre skoler,” siger Britt Jensen.
Venstres Clais Gisselmann Olsen bakker op.
“Det har været vigtigt, at skolerne bliver prioriteret. Det er en mærkesag for Venstre i disse forhandlinger, at der både er afsat penge at vedligeholde og udbygge skolerne, men også at fastholde det fokus vi har på teknologi,” siger han. I 2021 og 2022 afsættes derudover 93 millioner samtidig med, at skoledistrikterne tages op til vurdering.
Store udbygninger på daginstitutionsområdet
På daginstitutionsområdet afsættes 19 millioner allerede næste år til udbygning af Skibet og Søtorp institutionerne og i 2020 afsættes yderligere 20,3 millioner til udbygning af Skibet.
På daginstitutionsområdet var det dog et helt andet punkt, der prægede årets forhandlinger. Nemlig de foreslåede besparelser på SFO og støttepædagogkorpset.
“De er nu taget af bordet,” siger borgmester Erik Nielsen, der havde SF inde som de første til forhandlingerne.
“Vi diskuterede meget frem og tilbage, men det lykkedes at få fjernet besparelserne på området og kompenseret institutionerne på tillidsmandsområdet. Jeg er ærgerlig over, at der alligevel bliver sparet, men glæder mig over, at tilskuddet ikke forsvinder helt,” siger Kenneth Rasmussen (F), der kalder det et budget med få besparelser, som man kan være stolte af.

Nemmere at få svar fra kommunen
En af de lidt mindre ting, der bliver prioriteret fra næste år er kontakten til rådhuset, hvor uddannede medarbejdere i de fleste tilfælde skal sørge for, at man kan få en straksafklaring.

Lyssignal på Korsdalsvej
Irmabyens mange nye indbyggere har gjort livet i rundkørslen for enden af Rødovre Parkvej til en farlig affære.
“Egentlig havde vi taget et lyskryds ud af budgettet for næste år, men af sikkerhedsmæssige årsager, kan vi se, at den stigende mængde trafik i rundkørslen, gør det nødvendigt at tage det med allerede i 2019,” slutter Erik Nielsen, der kalder budgetforhandlingerne for meget positive.
Den opfattelse deler de hos det største oppositionsparti.
“Vi er meget tilfredse med, at der udbygges skoler og daginstitutioner og at vi samtidig afdrager på kommunens gæld,” siger Kim Drejer Nielsen (C), der også er glad for, at man nu vil se på behovet for en veterandag.
“Så vi kan påskønne veteranernes indsats og orientere dem om deres muligheder i kommunen,” siger han.

Kommentarer
Top