Annonce

Alle stoler på tilstandsrapporten
byggeri.jpg

Alt for mange tillægger tilstandsrapporten en lidt forkert værdi.

Alt for mange tillægger tilstandsrapporten en lidt forkert værdi. Foto: SignElements
Boligmarkedet Tre ud af fire boligkøbere siger, at tilstandsrapporten har stor betydning for deres valg. Resten stoler på deres egne observationer.
Fakta
Hvilken betydning tillægger du tilstandsrapporten, når du ser på ny bolig?
Ingen betydning - Jeg stoler på mine egne observationer 2 %
Lille betydning - Jeg læser den igennem, men den får ikke betydning for min beslutning 22 %
Stor betydning - For mange anmærkninger kan få mig til at fravælge ejendommen 70 %
Afgørende betydning - Jeg læser altid tilstandsrapporten først 6 %
En ejerskifteforsikring dækker skjulte fejl og skader på en ejendom. I hvilken situation vil du være mest tilbøjelig til at tegne en ejerskifteforsikring?
Når der er meget få anmærkninger i tilstandsrapporten 3 %
Når der er mange anmærkninger i tilstandsrapporten 13 %
Jeg vil tegne forsikring uanset hvad der står i tilstandsrapporten 78 %
Jeg vil ikke tegne forsikring 5 %

Kilde: EDC, september 2018, baseret på svar fra 1.264 boligkøbere

Mange tillægger tilstandsrapporten en lidt forkert betydning, mener lokal mægler.

Han henviser til en ny undersøgelse, hvor 1.264 boligkøbere i hele landet tillægger tilstandsrapporten stor betydning, når de kigger ny bolig. Tre ud af fire siger nemlig, at tilstandsrapporten har stor betydning for deres beslutning om at købe bolig, mens kun hver fjerde angiver, at de i højere grad stoler på egne observationer.

Pointen er, at hvis der er mange fejl i tilstandsrapporten, er der flere, som vælger at tegne en ejerskifteforsikring. Det tyder dog på en fejlopfattelse af, hvordan ordningen er skruet sammen, mener Daniel Flørning fra EDC i Rødovre

”Kernen i ordningen er, at ejerskifteforsikringen dækker de ting og forhold på ejendommen, som køber ikke havde kendskab til på forhånd. Det betyder, at det, der allerede er beskrevet i tilstandsrapporten, er undtaget fra dækning,” siger Daniel Flørning.

”Der er i mine øjne derfor i højere grad en pointe i at tegne forsikringen, når tilstandsrapporten har få anmærkninger, end når der er mange, da man i så fald får en ejerskifteforsikring med færre dækningsundtagelser,” tilføjer han.

 

8 ud af 10 sikrer sig

Som privatperson ville mægleren selv tegne forsikringen uanset hvad, og dermed ligner han da også det helt store flertal af boligkøberne i undersøgelsen. Her oplyser 78 procent nemlig, at de vil tegne ejerskifteforsikring, uanset hvad tilstandsrapporten viser.

”Det er et fornuftigt valg, og også hvad jeg selv ville gøre. Det er en god tryghed at tage med sig ind i den nye bolig,” siger Daniel.

EDC-mægleren advarer desuden mod for ensidig fokusering på karaktererne i tilstandsrapporten.

”De fleste ved, at en K3 er udtryk for en kritisk skade. Men det er ikke det samme som, at der er tale om en alvorlig eller dyr skade. Der er blot tale om en skade, som bør udbedres hurtigst muligt,” påpeger han.

Som eksempel på sådanne kritiske, men ikke nødvendigvis alvorlige, skader, nævner Daniel inddækning omkring en skorsten eller udluftning. Det er en kritisk skade, fordi der kan løbe regnvand ind, men er der ikke opstået følgeskader i det underliggende tag eller på konstruktionen i øvrigt, kan skaden udbedres for relativt få kroner.

Der tegnes i praksis ejerskifteforsikring i ca. to ud af tre bolighandler ifølge opgørelse fra brancheforeningen Forsikring og Pension.

 

Kommentarer
Top