Annonce

Rødovre vil spare millioner på SFO-området
lena-bupl_004_160818_BP.jpg

Pædagogernes fællestillidsmand, Lena Grønsund, har i dag afleveret et høringssvar til Rødovre Kommune om de varslede besparelser på SFO-området.

Pædagogernes fællestillidsmand, Lena Grønsund, har i dag afleveret et høringssvar til Rødovre Kommune om de varslede besparelser på SFO-området.
Budget 2019 Selvom der stadigvæk er mange forhandlinger om næste års budget i gang på rådhuset i Rødovre, har pædagogernes fagforening i dag fredag sendt en advarsel til politikerne, der vil spare millioner på SFO-området.

Der er store besparelser i sigte på SFO-området i Rødovre. Et hurtigt blik på budgetforslaget for 2019 afslører besparelser på 2,5 mio. kr. på SFO-området i Rødovre. Det lyder måske ikke af meget, men svarer i praksis til én fuldtidsstilling på hver eneste SFO.
 ”Det er dybt bekymrende, at besparelserne på SFO-området fortsætter og fortsætter,” siger Lena Grønsund, der er fællestillidsrepræsentant for pædagogerne i Rødovre.  
Hunhenviser til, at SFO’erne i 2018 allerede sparede, hvad der svarede til en stilling på hver skole som konsekvens af kommunens IT- og innovationssatsning. Og nu følger yderligere voldsomme besparelser på 2,5 mio. kr. udover forslag om indførelse af sommerferielukning i 3 uger. 
 
Pædagoger betaler prisen
”I praksis betyder den foreslåede besparelse og sommerferielukning (for så vidt forslaget vedtages), at børnene på hver skoles SFO i Rødovre vil opleve, at der vil være mere end tre pædagoger færre tilstede i åbningstiden,” siger Lena Grønsund og fortsætter: 
 ”Der er ingen tvivl i mit sind om, at besparelser i den størrelsesorden vil få stærkt negative konsekvenser for det fritidspædagogiske arbejde, og for SFO’ernes arbejde for at skabe sammenhæng mellem skole og fritid. Samtidig frygter jeg, at de konstante udsigter til besparelser gør det svært at rekruttere nye pædagoger og i det hele taget fastholde vores dygtige pædagoger i kommunen. Besparelserne vil desuden have en betydning for kvaliteten i SFO’erne, selvom jeg ved, at der bliver ydet det yderste ude på institutionerne, så børnene får det bedst mulige fritidsliv”. 
 
Oplever dårligere normering
Besparelsesforslaget kommer i kølvandet på en ny undersøgelse fra BUPL selv, der viser, at hele 46 procent af pædagogerne i SFO’er og klubber på landsplan oplever, at normeringen i fritidsinstitutionerne er blevet dårligere inden for det seneste år, og 65 procent oplever ofte, at der er ét eller flere børn, de ikke kan drage tilstrækkelig omsorg for på grund af personalemangel – samt at de ikke kan give den nødvendige støtte til udsatte og sårbare børn. 
 ”Den netop offentliggjorte undersøgelse fra BUPL indikerer, at fritidsområdet generelt allerede er hårdt ramt, og jeg håber inderligt, at politikerne i Rødovre Kommune vil tage besparelserne af bordet. For grænsen er nået. Og den personalereduktion i budgetforslaget, der er begrundet i en sammenligning med andre kommuners niveau, har vi svært ved at genkende,” siger Lena Grønsund. 
 
Diskussion på Facebook
På de sociale medier er forældre også begyndt at spærre øjnene op over udsigten til færre pædagoger og besparelser på SFO-en.
Mens de mest positive forældre diskuterer mulighederne for at planlægge ferierne bedre, advarer pædagoger om, hvor svært det er at få svar for forældrene på, hvornår børnene holder ferie.
En af medlemmerne af gruppen, Søren Storm går skridtet videre:
”Tænk , hvordan ferierne også kan bruges, med det du kælder overbemanding! Vi har tid til at sætte os ned og spille et spil! Vi har tid og mennesker til at tage på en tur vi ellers ikke tager på! Jeg har på en SFO, hvor jeg til daglig arbejder med 200 børn ca., tid til at lære lidt flere børn meget bedre at kende og investere tid i dem! Det kan man jo så altid diskutere, hvad det er værd,” skriver han.
Når det kommer til selve besparelsesanspektet bliver der i avisens Facebookgruppe Rødovre Lokal Politik diskuteret livligt.

Meget kan ændre sig
Formanden for Børne- og Skoleudvalget, der har været med i budgetforhandlinger om spareforslag på hans område mange gange nu, understreger, at forslaget – eller sparekataloget, som forældrene kalder det – lige nu kun er forvaltningens forslag.
”Forslaget er fremlagt af forvaltningen. Der er ikke taget politisk stilling til forslaget. Hele budgetforslaget kan ses på www.rk.dk, ” siger Flemming Lunde Østergaard Hansen (S) og fortsætter:
”Jeg vil ikke forholde mig til de enkelte stillede forslag fra forvaltningens side nu, da vi mangler nogle brikker i det samlede økonomiske billede, herunder udmeldinger om puljer fra Indenrigsministeriet. Da budgettet først skal vedtages om knap halvanden måned bliver der rigeligt tid til at forholde sig til forslagene, herunder om det overhovedet bliver aktuelt at forholde sig til dem politisk. Lige nu er forvaltningens forslag i høring hos institutioner og faglige organisationer. Deres høringssvar vil jeg naturligvis lytte til,” lover han.

Annonce
Kommentarer
Top