Rødovre går imod nedadgående tendens
RC-rotunden_05_151013_BP.jpg
Rødovre Centrum har været en positiv medvirkende årsag til Rødovres antal af detailbutikker er steget, blandt andet med flere udvidelser de seneste år, som Rotunden der blev åbnet i 2013. Foto: Arkiv
fremgang I Rødovre Kommune er detailhandlen vokset med 5 procent siden 2008. Det skyldes hovedsageligt udvidelsen af Rødovre Centrum.
Fakta

De fem kommuner med mest vækst i antal
detailbutikker - både fysisk og på Internettet
1) Vallensbæk 23,3 procent
2) Herlev 14,4 procent
3) Greve 8,0 procent
4) Fanø 6,9 procent
5) Rødovre 5,2 procent

De fem kommuner med størst fald i antal
detailbutikker - både fysisk og på Internettet
98) Lolland -30,6 procent
97) Dragør -28,1 procent
96) Læsø -27,8 procent
95) Stevns -28,1 procent
94) Guldborgsund -26,1 procent
Tallene er mål fra 2006 mod 2016 og taget af Dansk Erhverv fra Danmarks Statistik.

I seks ud af landets 98 kommuner er der kommet mere detailhandlen til kommunen fra 2006 til 2016, viser en analyse udarbejdet af Dansk Erhverv. Det betyder, at detailhandlen har været nedadgående i 92 af landets kommuner, men altså ikke i Rødovre.
Antallet af butikker med detailhandel, der er registreret i Rødovre, er 203, hvilket er inklusiv internetbaseret detailhandel, hvor ejeren er registreret med en adresse i Rødovre. I 2006 var antallet 193.
Dansk Erhverv kigger også på udviklingen i indbyggertal, men det afspejler langt fra udviklingen i antallet af detailhandel.
“Herlev har øget antallet af butikker med ca. 14 pct. mens indbyggertallet blot er steget syv pct. Rødovre har haft en stigning i indbyggertal såvel som antal detail-arbejdssteder på cirka fem procent. Derimod er indbyggertallet steget to procent i Fredensborg Kommune, mens antallet af detailarbejdssteder er faldet 24 procent, og i Guldborgsund er faldet i butikker på 26 procent, mens indbyggertallet er faldet langt mindre, fire procent,” skriver Dansk Erhverv i deres analyse.
Tager man antal flere butikker i stedet for den procentmæssige stigning, så ligger Rødovre på tredjepladsen.

Endnu bedre tal i 2018
I Rødovre er antallet af butikker præcis steget med 5,2 procent, mens indbyggertallet er stedet 5,1 procent. Det er tal fra 2016, så i 2018 vil tallene formentlig være endnu bedre, fordi Rødovre Centrum udvidede med adskillige butikker i forbindelse med udvidelsen i efteråret 2017.
Samtidig er der langt mellem detailhandlen lukker i det øvrige Rødovre uden butikken hurtigt bliver erstattet af en ny ejer. Der er altså langt mellem tomme butikslokaler i 2610.
I løbet af analysens periode, fra 2006 til 2016, er Rødovre Stationscenter brændt ned, så der mistede rødovreborgerne nogle detailbutikker, men der vil komme nye, når projektet Rødovre Port er færdigbygget, så tallene for detailhandlen vil formentlig fortsætte den gode udvikling i Rødovre.
Topscoren i den positive udvikling er Vallensbæk efterfulgt af Herlev, Greve, Fanø (fra 29 til 31) og på femtepladsen ligger Rødovre. Sidste kommune med vækst er Tårnby.
“På landsplan er der fra 2008 til 2016 forsvundet ca. 3.000 detail-arbejdssteder, hvilket i det store og hele svarer til fysiske butikker og sjældent netbutikker, hvilket indebærer en nedgang på 10,6 procent,” står der blandt andet i analysen.Kommentarer
Top