Ny plan giver lys og luft – nogle steder
Rødovre-Port.jpg

Sådan kan der komme til at se ud ved Rødovre Port, men den nye kommuneplan sikrer, at villaområderne skal blive mere grønne.

Sådan kan der komme til at se ud ved Rødovre Port, men den nye kommuneplan sikrer, at villaområderne skal blive mere grønne.
Kommuneplan En netop vedtaget plan for den fysiske udvikling af Rødovre Kommune skal sikre lys og luft i villaområderne og begrænse de høje byggerier til stationer og byområder.
Fakta
  • Bæredygtighed er et gennemgående tema i den nye kommuneplan, og der bliver arbejdet med det inden for områderne miljø, økonomi, social, demokrati og kultur. Planen bygger videre på visionen Sammen om Rødovre i forhold til inddragelse af borgerne og udvikling af fællesskabet. Målet er at få en bæredygtig og attraktiv by for alle Rødovreborgere.
  • Forud for udarbejdelsen af planen er der gennemført en registrering af bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer i Rødovre.

 

Selvom der skal være plads til høje byggerier tæt på stationerne, har ny plan for Rødovres fysiske udvikling fokus på bæredygtighed og miljøvenlige tiltag.

Den nye kommuneplan slår nemlig fast, at Rødovre skal være grønnere. Planen lægger op til, at der af hensyn til klimaet kan bygges tættere i udvalgte byområder, mens man går den modsatte vej i villaområderne, hvor den maksimale bebyggelsesprocent bliver sat ned.

Annonce

”Det er vigtigt, at vi bevarer det særlige særpræg, vi har i forstaden med masser af lys og luft. Derfor skal der ikke bygges tættere og tættere i villaområderne. Det høje byggeri skal begrænses til de områder, hvor det giver mening – det er f.eks. i særlige byområder og tæt på stationerne,” siger borgmester Erik Nielsen (S).

 

Flere miljøvenlige tiltag

I planen, der blev godkendt af kommunalbestyrelsen sidste tirsdag efter flere ugers høring, kan du læse, at der er udpeget tre byudviklingsområder i vores aflange kommune, hvor de miljøvenlige tiltag bliver tænkt ind fra start.

Det gælder blandt andet i forhold til klimatilpasning og tage med beplantning. Over alt i kommunen må der eksempelvis fremover kun opsættes levende hegn, altså grønne hække eller lignende. Derfor er det ikke tilladt at opsætte stakit eller andre typer faste hegn, medmindre det er støjhegn.

”Hvis vi vil give en sund verden videre til vores børn og børnebørn, skal vi være ambitiøse, når vi planlægger langsigtet. Med den nye kommuneplan bliver Rødovre grønnere,” siger Erik Nielsen.

Kommentarer
Top