Annonce

Politiet visiterer efter skyderier
politi_oegendal.jpg

Boligselskaberne her i Kærene takker politiet for at have skabt ny tryghed i området.

De voldsomme skyderier i Albertslund og Rødovre har fået politidirektøren for Københavns Vestegns Politi til at indføre visitationszone i dele af Albertslund og Rødovre frem til fredag den 6. juli. Foto: Mathias Øgendal
politi De voldsomme skyderier i Albertslund og Rødovre har fået politidirektøren for Københavns Vestegns Politi til at indføre visitationszone i dele af Albertslund og Rødovre frem til fredag den 6. juli.

Den optrappede situation i Rødovre giver nu politiet mulighed for at foretage stikprøvevis besigtigelse af personers legeme, undersøgelse af tøj og andre genstande samt køretøjer i et nærmere anvist geografisk område for at forebygge, at nogen foretager strafbare handlinger, som indebærer fare for personers liv, helbred eller velfærd. Baggrunden for beslutningen er to skudepisoder med 6 timers mellemrum.
Først i Albertslund og senere på aftenen umiddelbart før midnat i Rødovre ved tankstationen på Roskildevej 360.
Samtidig indfører Københavns Politi visitationszone i den del af Husum, der støder op til Rødovre.
Det sker fordi det er politiets billede, at skyderiet i Rødovre grundes i en konflikt om det lokale hashmarked mellem grupperinger i Husum og Rødovre. De to politikredse vil i forbindelse med indførelse af visitationszonerne gensidigt patruljerer tryghedsskabende i hinandens kredse.
“Skyderierne er fuldstændigt uacceptable og vi sætter massivt ind for at for bragt dette uvæsen til ophør,” siger Københavns Vestegns Politis politidirektør Kim Christiansen.
“Samtidig med indførelse af visitationszonerne, så øger vi vores patruljering markant i de berørte områder. Vi har gode spor i begge sager, og vi arbejder massivt på at bringe gerningsmændene bag disse skyderier til ansvar,” siger Kim Christiansen
Københavns Vestegns Politi modtager hjælp fra Rigspolitiet i forbindelse med situationen.

Kommentarer
Top