Christiansborg ligeglade med støjhelvede i Rødovre
motorring3_005_280415_BP.jpg

Trods gentagende invitationer har regeringens trafikudvalg ikke fundet tid og lyst til at besøge de støjramte områder i Rødovre. Ny budgetresolution skal få kommunen til at lægge pres på.

Foto: Trods gentagende invitationer har regeringens trafikudvalg ikke fundet tid og lyst til at besøge de støjramte områder i Rødovre. Nu indgår Rødovre slet ikke i et forslag til støjhandlingsplanen.
Støj Rødovre er total overset i Vejdirektoratets forslag til en ny støjhandlingsplan. I Rødovre raser politikerne for døve ører.

Tusindvis af borgere har gennem deres grundejerforeninger og lokale politikere i årevis forsøgt at råbe Christiansborg op. Om det er støjen fra den statsejede motorring 3, der har overdøvet dem, er der ingen der ved, (eller kan høre, hvis man bor i nærheden) men ifølge et forslag fra Vejdirektoratet til en ny støjhandlingsplan for statens veje indgår Rødovre ikke i en kommende prioritering af midler til støjafskærmning. Det vækker stor utilfredshed.

”Staten lavede i 2008 Danmarks største motorvejskryds i Rødovre, og deres egen støjhandlingsplan viser nu, at næsten 2000 boliger i Rødovre er belastet af støj fra den statsejede motorvej. Dertil kommer den massive støj på Vestvolden, som er fredet og vores største rekreative område. Men de vil ikke gøre noget ved det – det er skandaløst,” siger formanden for Teknik- og Miljøudvalget Jan Kongebro.

Annonce

Sammen med resten af Rødovre Kommune, har han derfor skrevet under på et høringssvar til Vejdirektoratets plan. 

Her understreger Rødovre Kommune, at rekreative områder i tæt bebyggede områder bør prioriteres på linje med eksempelvis sommerhusområder og kolonihaver.

”Det er velkendt, at adgangen til grønne, rekreative områder i tæt bebyggede områder bidrager positivt til sundheden. Vestvolden er det eneste større rekreative område, vi har i Rødovre, men det ligger i et støjhelvede på grund af motorvejen. Staten må leve op til sit ansvar og afskærme Vestvolden og de flere tusinde boliger fra støjen. Det kræver, at staten færdiggør støjskærmen og lægger ny støjdæmpende asfalt,” siger Jan Kongebro.

I 2010 afsatte Folketinget 10 millioner kroner til støjskærm ved en del af motorvejen, men der mangler stadig støjskærm på en del af vejen. Rødovre Kommune fortsætter selv med at bekæmpe støjen på de kommunale veje de kommende år, bl.a. ved at bruge støjreducerende asfalt og nedsætte hastigheden på vejene.

”Det er frustrerende, at vi selv iværksætter en række tiltag for at nedbringe støjen, når det er motorvejen, der bidrager mest. Hvis staten ikke vil færdiggøre den støjskærm, bliver man nødt til at sætte hastigheden ned på motorvejen på den del, der går gennem Rødovre, så støjen bliver dæmpet. Det har man gjort andre steder,” siger Jan Kongebro.

Kommentarer
Top