Annonce

Rødovre vil ikke sænke særskat på virksomheder
WEB_stena-recycling_043_310316.jpg

Rødovres virksomheder betaler den højeste dækningsgrad af alle. "Men den er fair," mener Rødovre Kommune.

Rødovres virksomheder betaler den højeste dækningsgrad af alle. "Men den er fair," mener Rødovre Kommune.
Erhverv For første gang i syv år hæver de danske kommuner samlet den særlige skat på virksomheder. I Rødovre forbliver den såkaldte dækningsgrad på samme niveau som sidste år. Men den er også den højeste i området.   

Mindst én gang om året opfordrer Dansk Byggeri kommunerne til at afskaffe dét de kalder den konkurrenceforvridende skat, dækningsafgiften. 
I Rødovre modtog kommunen i alt ca. 23 mio. kr. fra dækningsafgiften, som  politisk er fastlagt til 10 promille.
“Det ligger i øvrigt på niveau med det meste af hovedstadsområdet,” siger byens borgmester, Erik Nielsen (A). 
Som det fremgår af oversigten over kommuneindtægter, er det muligvis nogenlunde på niveau med andre kommuner, men det er samtidig også den højeste dækningsafgift i området. Og den højest mulige.
Det er frivilligt, om kommunerne vil opkræve dækningsafgiften, der er en særlig skat på virksomhedernes bygninger. 38 kommuner ud over Rødovre har valgt at opkræve den i år, og i de kommuner kommer virksomhederne til at betale 2,3 milliarder kr. tilsammen i år. Det er 41 millioner kr. mere end sidste år.

“Det kommer bag på os, at beløbet er steget, efter at det er faldet støt siden 2011. Dækningsafgiften rammer skævt. Og ser man på, hvor den opkræves, er det tydeligt, at virksomhederne må betale dyrt for at ligge i eller tæt på de større byer,” siger erhvervspolitisk direktør Torben Liborius, Dansk Byggeri.

Annonce

Samtlige kommuner i Hovedstadsområdet på nær Gribskov og Frederikssund opkræver afgiften. Og i otte kommuner opkræves den højst tilladte afgift på 10 promille af ejendommens værdi. Samlet set skal virksomhederne i Hovedstadsområdet af med mere end to tredjedel af de penge, der bliver opkrævet i hele landet, nemlig 1,6 milliarder kroner svarende til 69 procent af det samlede provenu.

Mere end halvdelen af landets kommuner, 59 i alt, vælger i år helt at lade helt være med at opkræve dækningsafgift, mens 11 har sat den lidt ned. 

“Jeg håber, at 2018 er en enlig svale, så vi næste år kan fortsætte den positive udvikling. Men desværre tyder noget på, at det kan gå den helt forkerte vej i de kommende år, når de nye ejendomsvurderinger træder i kraft. Dækningsafgiften er nemlig ikke omfatter af den rabat, som er aftalt i forbindelse med overgangen til de nye ejendomsvurderinger,” siger erhvervspolitisk direktør Torben Liborius, Dansk Byggeri.

Det skal han dog ikke regne med sker i Rødovre. 

 

Virksomhederne må også bidrage til fællesskabet 

Her kalder borgmester Erik Nielsen det for en klassiker, at dansk erhvervsliv vil have kommunerne til at afskaffe dækningsafgiften på erhvervsejendomme. 

“Baggrunden for deres melding er denne gang, at provenuet fra dækningsafgiften på landsplan stiger med 41 mio. kr. Det er ikke noget stort beløb, når man tænker på de store værdistigninger, der har været på fast ejendom i de senere år,” siger Erik Nielsen og tilføjer:

“Det går heldigvis rigtigt godt for erhvervslivet, og priserne på erhvervsejendomme stiger også – og det er altså det, der er årsag til stigningen.”

I stedet for at overveje at sænke dækningsafgiften, glæder han på vegne af Rødovre sig over de arbejdspladser, som virksomhederne allerede skaber. “Men det er kun rimeligt, at erhvervslivet også bidrager til fællesskabet og betaler ejendomsskat, for virksomhederne nyder godt af alle fordelene,” påpeger borgmesteren inden han skarpt runder af:

“Rødovre Kommune lægger jord til, anlægger og vedligeholder vejene, sørger for renhold, trans-portmuligheder for medarbejderne osv. Det skal ikke kun være Rødovreborgerne, der betaler for det – virksomhederne må også bidrage.” 

Kommentarer
Top