Annonce

Motorvejsnaboer savner det stille Islev
stoejvaern-brunevang_001_080518_BP.jpg
Det er denne boligblok i Brunevang, som Gerhardt Anthonsen mistænker for at kaste støj over på den modsatte side af motorvejen, hvor han selv bor. Foto: Brian Poulsen
stømur Da Gerhardt Anthonsen flyttede til Islev i 1974 var motorvejsstøjen ikke noget man bemærkede. I dag er det anderledes og han tror, at den nyopførte boligslange i Brunevang er en af årsagerne til den øgede støj.

Efter en omfattende renovering er støjen fra Motorring 3 blevet væsentlig reduceret i et boligområde i Brunevang. Boligbyggeriet, der ligger klods op af motorvejen, består af fire eksisterende boligblokke, som er blevet bygget sammen og som har fået tilføjet to-tre ek- stra etager. Formålet har været at forbedre de eksisterende boliger, tilføje en række nye boliger og skabe en lydskærm mod motorvejen.
Støjen er blevet reduceret i Brunevang, men på den anden side af motorvejen oplever flere borgere, at byggeriet har forværret støjen. Gerhardt Anthonsen fra Slåvang Allé er en af dem.
”Når vindretningen kommer fra syd, vest, nordvest, bliver motorvejsstøjen kastet over til vores grundejerforening. Det ser ud som om at ingen har tænkt på os på den anden side af M3, men når man opfører et hus på 20 meter i højden og ca. 250 meter i længden, giver det jo rigtig meget tilbageslag fra den enorme motorvejsstøj, som vi har i vores område,” skiver han i et læserbrev, som du kan læse her.

Det kan måles
I Vejdirektoratet kender støjekspert Jakob Fryd godt ’boligslangen’ i Rødovre og han er også bekendt med, at flere har klaget over ’kastestøj’.
”Jeg kan ikke afvise, at der kan være en problematik omkring støj der reflekterer, og at naboer på den modsatte side af motorvejen bliver generet, men jeg kan ikke forestille mig, at byggeriet har forøget støjen væsentligt, da byggeriet ligger lidt tilbagetrukket i forhold til Motorring 3,” siger han.
Om boligslagen i Brunevang kaster støjen over til genboerne på den anden side af motorvejen, kan dog forholdsvist nemt undersøges, fortæller Jakob Fryd.
”Der kan laves støjmålinger og beregningsteknisk kan de laves, så man kan sammenligne før og efter byggeriet,” siger støjeksperten, der dog hælder mest til, at den forøgede støj skyldes ’synderne’ fra motorvejen.
”Vi oplever generelt, at mange bliver generet af støj fra netop Motorring 3 og de sidste seks år er der kommet flere biler på motorvejen. Samtidig bliver asfalten mere og mere slidt, så det er nok også en del af forklaringen,” siger Jakob Fryd.

Annonce
Kommentarer
Top