Annonce

“Kom ud i virkeligheden”
03-Trafik_Motorvej_06-08-03_2.jpg

Konservative vil afsætte to milliarder til at bekæmpe trafikstøj - måske også på M3.

Frem til den 21. juni har Rødovre Kommune en ny støjhandlingsplan i høring. Støjhandlingsplanen kan blandt andet rekvireres på kommunens biblioteker. Foto: Arkiv
handleplan Rødovre Kommune tager støjhandskerne på og går til kamp mod både trafikstøjen og politikerne på Christiansborg, som ifølge kommunen, ikke tager støjproblematikken seriøst. ”Vi kommer til at banke på deres dør, indtil de har gjort noget ved støjen fra Motorring 3,” siger trafikformand Jan Kongebro (S).

Antallet af døgnbilister på Motorring 3 i Islev er steget markant de senere år. Efter udvidelsen af motorvejen suser 110.000 bilister forbi i døgnet og det kan ses og ikke mindst høres. Flere boligområder tæt ved motorvejen er stærkt plaget af den stigende trafikstøj, men i Folketinget står de lokale støjproblemer i Rødovre ikke øverst på dagsordenen. Tilbage i 2010 afsatte politikerne på Christiansborg 10 millioner kroner til støjværn, men det var kun på den ene side af motorvejen og i øvrigt kun på en meget lille del af vejen.
I Teknik- og Miljøudvalget forsøger formand Jan Kongebro at råbe landspolitikerne op. Han mener, at Folketinget løber fra deres ansvar, hvis de ikke sørger for at reducere støjen.
”Der er flere tusinde borgere i Rødovre, der er plaget af støj fra M3. Støjen er langt over den vejledende grænseværdi for trafikstøj ved boliger. Det er statens vej og derfor også deres opgave at få nedbragt støjen. Siden de i 2008 lavede udvidelsen med Danmarks største motorvejskryds i Rødovre, er både trafikken og støjen steget betragteligt. Det plager de mennesker, der bor i området, og det er meget massivt på Vestvolden, som er fredet og vores største rekreative område,” siger Kongebro.

Åben invitation
Rødovres lokalpolitikere har de sidste 10 år forsøgt at få de skiftende trafik- og transportministre til at besøge Rødovre, for at få dem til at kigge nærmere på støjproblematikken, men den åbne invitation er endnu ikke blevet besvaret. Seneste invitation kom i 2016, hvor Rødovre Kommune havde foretræde for det ansvarlige udvalg i Folketinget, men et besøg motorvejslarmen på Vestegnen lader fortsat vente på sig.
”Det er under al kritik. Folketinget bliver nødt til at tage støjproblemerne seriøst. Vi kommer til at banke på deres dør, indtil de har gjort noget ved støjen fra M3 i Rødovre. De må komme ud i virkeligheden og tale med de Rødovreborgere, som oplever støjen på egen krop,” siger Jan Kongebro om sagen.
Jan Kongebro havde gerne taget millioner op af kommunekassen, men Motorring 3 er en statsvej og derfor skal landspolitikerne tage ansvar.
”Støjen fra Motorring 3 er dominerende og hvis kommunen havde økonomien til at investere i støjskærme, havde jeg ikke været afvisende overfor at kommunen kunne være med til at finansiere projektet, men vi taler om beløbsstørrelser, hvor vi slet ikke kan være med og derfor bliver Folketinget nødt til at tage støjproblemerne seriøst,” siger Jan Kongebro.

Der er ingen penge
I en mail til Lokal Nyt skriver Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (I), at han er er bekendt med, at Rødovre Kommune gennemskæres af Motorring 3 og Frederikssundmotorvejen og hvilke støjgener, det kan medføre, men at der på nuværende tidspunkt ikke er økonomisk råderum til investeringer.
“Der har tidligere været afsat midler til støjbekæmpelse gennem en pulje til støjbekæmpelse, ligesom regeringen har haft afsat midler på Finansloven til formålet. Midlerne er på nuværende tidspunkt fuldt udmøntede. Råderummet til offentlige investeringer er på nuværende tidspunkt begrænset, og muligheden for at igangsætte nye projekter er derfor indskrænket. I regeringen vil vi dog øge rammen til offentlige investeringer i perioden 2021-2025 og i den forbindelse arbejde for flere midler til støjbekæmpelse langs statens vejnet,” skriver han.

Kommentarer
Top