Annonce

Hvor er det stille Islev blevet af
stoejvaern-brunevang_001_080518_BP-1.jpg
Foto: Brian Poulsen
læserbrev Jeg flyttede til Islev i 1974, her var der dejlige stille villa veje, motorvejs støj var ikke noget man lagde mærke til det var muligt at tale med hinanden over vejen. Efter mange dejlige stille år blev der givet midler ca. 6 mil. til en støjskærm som skulle dæmpe motorvejsstøjen.

Alle vores store dejlige træer langs motorvejen blev fældet, for at give plads til betonmuren.
Hvis der ikke var støj før kom der nu, den nye mur var spild af penge da den ikke kunne dæmpe støjen fra de mange biler som efter hånden var kommet på motorvejene.
Men sådan var det, noget vi bare måtte finde os i.
Antallet af biler blev der flere af og særlig på motorvejene ikke mindst motorringvej M3.
Derfor blev trafikstyrelsen enige om at motorringvej M3 skulle udvides fra 2 til 3 vejbaner hver vej. Det vil blive en stor motorvej med rigtig mange biler kørende, særlig når der var mest trafik morgen og aften.
Den gamle beton støjvold blev nedlagt, der skulle nemlig være en ny vejbane, beboerne tættest på motorvejen måtte afgive et stykke af deres af deres grund, fik en lille vederlag, men vejen kommer tættere på deres huse.
Tiden hvor motorvejen blev udvidet uden støjværn var ganske dejligt stille, bilerne måtte kun køre mellem 50 til 80 km. i timen på et spor hver vej. Da motorvejen var færdig blev der opført et støjværn med glas foroven så vi også kunne se de støjende biler køre forbi.
Men støjen forsvandt ikke, nu kørte der jo 2 gange så mange biler forbi og det er med 110 km. i timen, det er ikke målt hvor mange biler i døgnet der kører, men det er mere en 110000 biler.
Nej nej det var ikke sjovt, vi var lige pludselig havnet i et motorvejs støj h….d, vindretningen havde jo en betydning for støjen hvor vestenvind havde den mindste trafikstøj.
Sådan har vi levet nogle år, men i 2014 blev vi lige pludselig bekendt med at brunevangen skulle udbygges, vi viste ikke rigtigt til hvad, vi fandt nogle publikationer, hvor de existerende bygninger skulle udbygges.
Da byggeriet havde pågået nogle år og huset blev større og større og støjen fra stilladser med presseninger samt diverse maskiner som kunne støje rigtig meget.

Kæmpe krydstogtskib
Arbejdsbelysning som var tændt både dag og nat, nogle projektører som havde retning mod vores huse, som var meget generende om natten når det ramte soveværelse vinduet.
Den kraftige belysningen af Brunevangs huset ligner efterhånden et kæmpe krydstogtskib.
Men vi erfarede at det desværre aldrig sejler væk.
Når Brunevangshuset engang bliver færdigt skulle det dæmpe motorvejs støjen for bebyggelsen som ligger øst for det store hus, det lyder jo rigtigt dejligt, for der var lavet nogle beregninger at motorvejs støjen skulle komme ned på 58db. et niveau som kommunen skriver i deres beretning om støje handlingsplan 2009-2014 samt 2013-2018. Det er i øvrigt også Miljøstyrelsen vejledende grænseværdi for motorvejstøj ( 58db.)
Selve bygningen på Brunevang roses for den støjdæmpende virkning og miljø forøgelse, det er rigtig dejligt for de beboer som bor øst for det store hus.
Men det er ikke det vi oplever i vores Grundejerforening vi har fået meget meget mere trafikstøj når vindretningen kommer fra syd, vest, nordvest, bliver motorvejstøjen kastet over til vores Grundejerforening.
Det ser ud som om at ingen har tænkt på os på den anden side af M3, men når man opfører et hus på 20m højt og ca. 250m. langt, og med den store flade giver det jo rigtigt meget tilbageslag for den enorme motorvejtrafikstøj som vi har i vores område.

Annonce

Hjælp os
Kære borgmester samt kommunalbestyrelse : Hjælp os, det er kun det vi beder om. Kan det lade sig gøre at vi også kan komme ned på støjniveau på 58db. og ikke den støj som vi har i dag på måske langt over 70db.
Det er ikke rart at bo i et villa kvarter hvor motorvejsstøjen er steget helt enormt de senere år.

Kommentarer
Top