Annonce

Forventer 900 nye elever på fem år
skolestart-CB564807.jpg

©PHOTOPQR/LE REPUBLICAIN LORRAIN/PELAEZ Julio ; Pont a Mousson le 02/09/2004 RENTREE SCOLAIRE 2004

Hvis fremtidsprognoserne holder stik, vil Valhøj Skole på sigt blive en sekssporet skole med knap 1.400 elever over den kommende tiårige periode. Rødovre Kommune oplyser, de øvrige fem skoler vil blive omtrent lige store med et elevtal på mellem ca. 700 og 800 elever. Foto: Arkiv
folkeskolen Rødovre Kommune forudser en stor elevtilvækst de kommende år og det sætter kommunens folkeskoler under pres. Flere elever i klasserne, udvidelse af de eksisterende skoler og ændring af skoledistrikter er løsningen.
Fakta

Ændrede skoledistrikter

Grænsen mellem Nyager Skole og Valhøj Skole flyttes mod syd, så den går igennem Lucernevej. Den sidste del af villakvarteret vil dermed gå til Nyager Skole. Rækkehusene i Carlsro forbliver i Valhøjs distrikt, ligesom Carlsro "Langhuset" forbliver i Nyagers distrikt.

Valhøj Skole afgiver området øst for Tårnvej til Rødovre Skole. Derudover flyttes en mindre del af Valhøj Skoles distrikt, således at hele området vest for Tårnvej, til den eksisterende grænse fra Rødager Allé til Roskildevej, hører til Rødovre Skoles distrikt.Med de foreslåede distriktsændringer vil Valhøj Skole modtage ca. 470 flere elever i løbet af den kommende femårige periode.

Distriktet ændres ikke på Hendriksholm Skole. Skolen ser ud til at skulle modtage ca. 90 flere elever i løbet af de næste fem år.

Distriktet ændres ikke på Islev Skole. Skolen har mulighed for udbygning, men vurderes i første omgang at kunne rumme eleverne med en ændret lokaleløsning.

Med de foreslåede distriktsændringer vil Rødovre Skole modtage ca. 80 flere elever over fem år.
Distriktet ændres ikke. Tinderhøj Skole ser ud til at modtage ca. 140 flere elever i løbet af de næste fem år. Der arbejdes på, at skolen skal være fuldt tre-sporet, og det falder derfor fint i tråd med denne øgede elevtilvækst.

Skoledistrikterne foreslås gældende pr. 1. oktober 2018.

Kilde: Rødovre Kommune

Den store tilflytning til Rødovre har i årevis presset den kommunale pasningsgaranti på daginstitutionsområdet og nu er turen kommet til folkeskolerne.
Ifølge en fremtidsprognose forventes der 900 flere elever allerede om fem år og 1400 de kommende 10 år. Det kan Rødovres skoler ikke rumme og derfor skal der bygges ud og ændres i skolelogistikken i bestræbelserne på at få plads til de kommende elever.
”Der er flyttet flere familier til Rødovre med skolebørn, end vi havde forventet. Samtidig har vi i mange år oplevet et stort behov for daginstitutionspladser og de børn skal nu i skole.” lyder forklaringen fra Flemming Lunde Østergaard Hansen (S), der er formand for Børne- og Skoleudvalget.

Bygger ikke nyt
Rødovre Kommune har ingen aktuelle planer om at bygge en helt ny skole, som en direkte løsning på den store elevtilvækst de kommende 10 år. I første omgang foreslås det, at Valhøj Skole udbygges, at der skal flere elever i klasserne og at skoledistrikterne ændres, så eleverne bliver bedre fordelt på kommunens folkeskoler.
Flemming Lunde Østergaard Hansen forventer dog ikke, at de tre tiltag er tilstrækkelige, hvis fremtidsprognoserne holder stik.
”Nej, det tror jeg ikke vi kan nøjes med. Vi er nødsaget til at udbygge flere skoler og det er i min Verden en langt bedre løsning end at bygge en helt ny skole. Vi er heldige, at vi har gode arealer på vores nuværende skoler der gør, at vi godt kan lave tilbygninger uden at det går udover idrætsfaciliteterne på de enkelte skoler,” siger udvalgsformanden, inden han svarer på, hvorfor en ny skole ikke er en god løsning.
”Hvor skulle vi placere den? Det er det første spørgsmål. At bygge en helt ny skole kræver meget plads og det har vi ikke i kommunen. Det er samtidig en dyr løsning og prisen er min primære anke mod at bygge en ny skole,” siger Flemming Lunde Østergaard Hansen.

Annonce

Kan blive sekssporet skole
Af de forventede 1400 kommende skoleelever, vil godt 1000 elever høre til skoledistriktet på Valhøj Skole. Ud over en udbygning af skolen, vil Rødovre Kommune gøre skoledistriktet mindre fra 1. oktober i år, så børn, der i dag hører til Valhøj Skole, fremover får tilknytning til enten Nyager Skole eller Rødovre Skole.
Det forventes at Valhøj Skole fra skoleåret 2019/2020 skal oprette fire 0. klasser og om fem år forventes der elever til seks 0. klasser.
Hos Konservative mener gruppeformand Kim Drejer Nielsen, at det ikke er et øjeblik for tidligt, at kommunen begynder at planlægge den kommende udbygning af Valhøj Skole.
”Vi foreslog i efteråret, at der skulle afsættes penge af til en udbygning i budget 2018 og jeg oplever, at der har været en lidt tilbagelænet holdning til problemet. Det er helt nødvendigt, at der investeres nu, for vi kommer til at mangle skolepladser,” siger Kim Drejer Nielsen.
Forslaget til de nye distrikter vil blive sendt i høring til skolebestyrelserne, hvis sagen godkendes af Kommunalbestyrelsen senere på måneden.
Du kan se, hvordan skoledistrikterne foreslås ændret i faktakassen

Sådan ser de nuværende skoledistrikter ud. Foto: Rødovre Kommune

Sådan foreslås skoledistrikterne ændret. Foto: Rødovre Kommune

 

Kommentarer
Top