Annonce

Pop-up køkkener skal bane vej for fællesskaber
ISS_1258_00221.jpg
Rødovre Kommune har afsat penge til udvikling af en folkekøkkenmodel og folkekøkkenaktiviteter. Ambitionen for folkekøkkenet er, at det bliver et socialt samlingssted, der kan være med til at skabe endnu mere liv i byen og flere fællesskaber. Foto: SignElements
folkekøkken Det nye folkekøkken skal være et samlingssted for alle. Derfor forsøger kommunalbestyrelsen at engagere frivillige allerede inden den første ret skal serveres med workshops og pop up køkkener.

Rødovre Kommune har afsat penge til udvikling af en folkekøkkenmodel og folkekøkkenaktiviteter. Ambitionen for folkekøkkenet er, at det bliver et socialt samlingssted, der kan være med til at skabe endnu mere liv i byen og flere fællesskaber.
“Det er også i tråd med ambitionen i ‘Sammen om Rødovre’ om at styrke fællesskaberne ved, at borgerne i endnu højere grad mødes på tværs af forskelligheder,” siger Britt Jensen (A).
Til daglig er hun formand for Social- og Sundhedsudvalget, men i sidste uge var hun sammen med en stor gruppe frivillige til inspirationsworkshop om folkekøkkenet på Rødovre Bibliotek.
Ideen om et folkekøkken hænger nemlig tæt sammen med mål i handleplaner på udsatteområdet og det frivillige sociale område, som begge har fokus på at skabe grobund for nye fællesskaber og inkludere mennesker med sociale udfordringer.
“Det er vores vision at etablere et folkekøkken for alle – børn, unge, voksne og ældre, og mennesker med sociale udfordringer. Mad, måltider og frivillighed kan nemlig noget helt særligt, når det kommer til at skabe fællesskaber og bygge bro mellem forskellige mennesker,” understreger Britt Jensen.

Flere ting skal afprøves
Social- og Sundhedsudvalget har netop behandlet en tidsplan og sat året af til at afprøve forskellige modeller og til inddragelse af borgerne på dette meget tidlige tidspunkt.
Et folkekøkken kan nemlig se ud på mange måder – fra daglige fællesspisninger i Absalon Folkehus på Vesterbro drevet af en privat investor til månedlige fællesspisninger på Hillerød Bibliotek arrangeret af en gruppe frivillige.
Også her i Rødovre har vi erfaring med fællesspisning. I Lokalhus SYD på Milestedets Skole laver en gruppe frivillige hver torsdag fra september til påske mad til omkring 100 personer. Og Rødovre henter inspiration alle steder fra, lover Britt Jensen.
“Vi ved endnu ikke, hvad der er den rigtige folkekøkkenmodel her i Rødovre. Det har vi resten af året til at finde ud af. Der er således tid og plads til at eksperimentere. Ligesom der er virkelig gode muligheder for at få indflydelse på, hvordan folkekøkken skal se ud og sætte sit præg på processen,” siger hun og tilføjer:
“I de kommende måneder skaber vi nogle pop up folkekøkkener og derfor holdt vi workshop i tirsdags for at engagere borgerne til at være med allerede i udviklingsfasen.”
I fase 1 er der fokus på udvikling og test af koncept med pop-up køkkener, mobilisering af interesse og etablering af første gruppe frivillige.
I fase 2 arbejdes der på udvikling af frivilliggruppen, justering af konceptet, afholdelse af et ugentligt folkekøkken, afklaring af model for videreførelse og evaluering.
“Vi har allerede en lang tradition for frivillighed her i Rødovre, og en masse aktive foreninger, der gør et kæmpe indsats. Så jeg er sikker på, at vi nok skal få udviklet et folkekøkken, som kan være et spændende og rummeligt fællesskab,” slutter Britt Jensen.

Annonce
Kommentarer
Top