Annonce

Flere går til eksamen – men får dårligere karakterer
tysklandseksamen.jpg

Flere i Rødovre kommer til en afgangsprøve. Til gengæld bliver for mange undervist af lærere uden linjefag.

Flere i Rødovre kommer til en afgangsprøve. Til gengæld bliver for mange undervist af lærere uden linjefag.
Kvalitetsrapport Det går godt med fremmødet og antallet af elever, der går op til en afgangsprøve i Rødovres folkeskoler, hvor stort set alle elever trives. Til gengæld mangler der uddannede lærere. 

 

Det er med statistik, som med miniskørter, sagde en populær fodboldtræner og folkeskolelæreruddannet mand engang. De viser det meste, men skjuler det spændende. 

Annonce

Såddan er det også med kvalitetsrapporten, der hvert år tager temperaturen på tilstanden i de lokale folkeskoler. 

I sidste uge drøftede Kommunalbestyrelsen skolernes tilstand på baggrund af kvalitetsrapporten, som er et digert værk på 220 sider. I rapporten beskriver skolerne deres aktiviteter. Og det er muligt i rapporten at se fx resultatet af skolernes afgangsprøver, de nationale test, trivselsmåling, uddannelsesparathed, hvor stor andel fag der læses af linjefagsuddannede lærere, andelen af elever som tager en afgangsprøve og overgang til ungdomsuddannelse.

Ifølge formanden for Børne- og Skoleudvalget, Flemming Lunde Østergaard Hansen (S) viser årets kvalitetsrapport, at skolerne tager opgaven omkring elevernes læring og trivsel alvorligt, og at Rødovre har gode skoler, hvor medarbejdere, ledelse og bestyrelser dagligt gør en stor indsats.

 

Vilde procenter 

Formanden hæfter sig især ved, at det lykkes for skolerne, at få næsten alle elever til at tage en fuld afgangsprøve. I Rødovre er tallet 96 procent, mens det landsplan er 91 procent. Da en afgangsprøve er adgangsbillet til en ungdomsuddannelse, er det et vigtigt resultat for eleverne. Det er ligeledes positivt, at langt de fleste elever er glade for deres klasse og for deres lærere. Tallene er henholdsvis 97 procent og 98 procent.

 

Afgangsprøver skal forbedres

Flemming Lunde Østergaard Hansen er til gengæld ikke helt tilfreds med, at resultatet af elevernes afgangsprøver fortsat ligger under landsgennemsnittet. 

 “De senere år har vi i Rødovre stille og roligt nærmet os landsgennemsnittet. Denne udvikling ser ud til at være stagneret. Det på trods for en stor indsats, ikke mindst inden for læsning og matematik,” siger han og tilføjer:

“Den kommende tid skal det drøftes både politisk, i forvaltningen og ude på skolerne, hvordan vi kan få genstartet den positive udvikling. Den store satsning på Teknologi og Innovation fra og med det kommende skoleår skal bruges aktivt i den forbindelse.”

 I Det Konservative Folkeparti læser Kim Drejer Nielsen, der sidder i skolebestyrelsen på Islev Skole tallene med blandede følelser. 

“Trivselstallene er ikke så fantasiske. De er faktisk en smule dårligere end sidst, og det var det også året før, men det største problem er kompetencedækningen,” siger han. 

  

Lever ikke op til delmål

I 2020 har Rødovre Kommune ellers forpligtet sig til, at 95 procent af al undervisning skal være foretaget af en lærer, der har kompetence i det pågældende fag. I dag er tallet tæt på 80 procent, hvilket er langt fra delmålet for 2016 på 85 procent. 

Vi kan se, at der er nogle af skolerne, der så snart de retter fokus på det, er i stand til at ændre udviklingen. Rødovre Skole er på næsten 92 procent, og Nyager Skole som slæbte efter, har også vendt udviklingen,” anfører Kim Drejer Nielsen.

I rapporten forklarer skolerne, at det er et område de prioriterer, og det betyder ifølge Det Konservative Folkeparti, at også andre skoler burde kunne leve op til kravene, hvis de altså husker at prioritere det gennem planlægning og ansættelser. 

Kommentarer
Top