Annonce

Børnefamilierne bliver ramt hårdt af lockout
Baby_højers_pige.jpg

Sundhedsplejen er vigtig for nybagte familier, der skal have hjælp til søvn- og spisevaner. Nu er sundhedsplejen truet af lockout.

LOCKOUT: For udsatte familier og for nybagte børnefamilier kan det gå hen og blive en trist affære, da der så ikke kommer hjemmebesøg fra sundhedsplejerskerne. Foto: BP
OK18 Mens parterne på arbejdsmarkedet brugte påsken til at nærme sig hinanden om forhandlingsbordet, advarer sundhedsplejen i Rødovre nu om konsekvenserne ved en lockout.

 

I Rødovre Kommune er der så småt ved at komme overblik over hvem og hvad, der bliver berørt, hvis landet kastes ud i en storlockout.
Ét af de områder, der rammes lokalt er sundhedsplejen, der er omfattet af den varslede storkonflikt på det offentlige arbejdsmarked.
I Dansk Sygeplejeråd forbereder man sig derfor på at blive lockoutet, og kredsnæstformand Signe Hagel Andersen har besøgt sygeplejerskerne i Rødovre for at tale om den varslede konflikt.
”En konflikt vil være ærgerlig, men vi er nødt til at stå fast. Sygeplejersker og sundhedsplejersker skal have del i opsvinget ligesom alle andre. Og så vil vi ikke finde os i forringelser af vores arbejdsvilkår,” siger Signe Hagel Andersen.

Annonce

Lockout ikke strejke
Hun understreger, ligesom alle de andre arbejdstagere igen og igen, at det ikke er Dansk Sygeplejeråd, som har udtaget Rødovre til strejke.
Egentlig behøvede sygeplejersker i hjemmesygepleje, visitation og på plejecentre i Rødovre altså ikke at komme i konflikt. Alligevel er der blandt de lokale sygeplejersker stor opbakning til de konfliktramte sygeplejersker i andre kommuner og på hospitalerne og naturligvis opbakning til sundhedsplejerskekollegerne.
KLs lockout vil dog først begynde senere i april, hvis der ikke kommer et forlig eller en udsættelse inden da, som meget med påskens forhandlinger, tyder på.
Hjemmebesøg udebliver
Hvis sundhedsplejen bliver lockoutet vil det kunne mærkes hos børnefamilierne i Rødovre, især hos de mindste og i de udsatte familier.
Sundhedsplejerskerne spiller nemlig en nøglerolle for børns sundhed og trivsel. De kommer på hjemmebesøg hos nybagte familier for at rådgive om f.eks. amning, søvn og trivsel, de iværksætter en særlig indsats for børn i skrøbelige familier og de arbejder også på skoler.
”Konflikten handler om løn og arbejdsvilkår. Men det handler også om at vi som offentligt ansatte sygeplejersker og sundhedsplejersker kræver anerkendelse for den indsats, vi gør hver dag. Jeg håber, at KL vil vise sig mere forhandlingsvillige, så vi kan få et forlig i stedet for en konflikt,” siger kredsnæstformand i Dansk Sygeplejeråd Signe Hagel Andersen.

Kommentarer
Top