Annonce

Nye kræfter i Røde Kors
røde-kors.jpg
Den lokale afdeling af Røde Kors har fået ny formand og næstformand. Ny formand er Lotte Tybjerg-Pedersen og ny næstformand er Kim Drejer Nielsen. Foto: Red.
røde kors Den lokale afdeling af Røde Kors har fået ny formand og næstformand.

I mere end 150 år har Røde Kors bygget på samme idé; at hjælpe mennesker i nød uden at skelne til hverken natio-
nalitet, etnicitet eller religion.
Flere end 17 millioner frivillige støtter Røde Kors arbejde Verden over. Lokalt har afdelingens nyvalgte formand, Lotte Tybjerg-Pedersen, det som
et erklæret mål, at skærpe opmærksomheden om alt det lokale arbejde, foreningen foretager sig.
”Alle kender Røde Kors, men meget få ved noget om, hvilke aktiviteter vi foretager os lokalt, som for eksempel lektiehjælp, vågetjeneste og besøgsvenner. Det skal vi blive bedre til at kommunikere ud,” siger Lotte Tybjerg-Pedersen, der har været næstformand i lokalafdelingen de sidste to år.
Posten som næstformand giver hun videre til det konservatives byrådsmedlem Kim Drejer Nielsen og netop ekstern kommunikation bliver en del af opgaven for den nye næstformand.
”Røde Kors er upartisk og uafhængigt og jeg er meget opmærksom på, at det politiske og Røde Kors intet har med hinanden at gøre. Men jeg ved lidt om kommunikation, kombineret med, at nogen måske ved, hvem jeg er, kan det forhåbentligt skabe bevågenhed om det store arbejde Røde Kors gør lokalt. Det skal i hvert fald være målet,” siger Kim Drejer.

Røde Kors modtager alle
Lotte Tybjerg-Pedersen og Kim Drejer blev valgt som formand og næstformand, efter en generalforsamling i februar måned, og de er enige om den fremtidige retning.
”Frivilligt arbejde er noget af det, der binder et samfund sammen. Folk skal vide, de kan opsøge Røde Kors, både hvis de har brug for os, eller hvis man ønsker at være frivil-
lig,” udtaler Lotte Tybjerg-Pedersen.

Annonce
Kommentarer
Top