Annonce

Ny børneinstitution passer ind i området
Jan-Kongebro-11.jpg
Formand for Teknik- og Miljøudvalget, Jan Kongebro, svarer på læserbrev om ny institution ved IrmaByen Foto: Arkiv
svar på læserbrev Rødovre er en kommune i fremgang og vores dejlige by er ikke mindst populær blandt børnefamilierne. Det er fantastisk, men det betyder også, vi bliver nødt til løbende at tilpasse og bygge nyt, hvis Rødovre Kommune fortsat skal kunne tilbyde pasning til alle børn. Mange af de nye Rødovreborgere flytter ind i Irmabyen og vi er derfor ved at bygge en ny børneinstitution tæt på.

Jeg kan egentlig godt sætte mig ind i, at man helst vil undvære den institution, hvis man bor i Irmabyen, og man ikke
selv har børn, som har brug for pasning. Men den er helt nødvendig, hvis Rødovre Kommune fortsat skal kunne tilbyde pladsgaranti til alle børn – og ikke mindst de mange børn, der bor i Irmabyen.

En god institution for børnene
Vi ønsker en institution, der er så god for børnene som muligt og samtidig skal den selvfølgelig også passe ind i området. Der er fundet en rigtig god løsning. Man kan sagtens give dispensation til et projekt, hvis ændringerne ikke strider mod lokalplanens principper. Forvaltningen har vurderet, at ændringerne er inden for rammerne.
Det er først og fremmest hensynet til børnene, der er baggrunden for projektets udformning:

Annonce

• Børneinstitutionen bliver i 2 etager i stedet for 1 ½. Den maksimale højde på 8,5 meter bliver fastholdt. Det giver mere udenomsplads – og dermed mere grønt til børnene at lege på. Udenfor kommer der en naturlegeplads med masser af udfordringer og aktiviteter for børnene. Der er tradition for, at der er god plads til børnene i Rødovres institutioner og det bliver altså fastholdt.
• Det indendørs areal lever op til den moderne standard for, hvor meget plads børn skal have i dag. Arealbehovet for den nye institution er vurderet til 1700 m2 i stedet for 1200 m2. Det betyder, at bebyggelsesprocenten er sat op med ca. 3 procentpoint fra 7 til 10 procent, når man ser på hele lokalplanområdet.
I forbindelse med behandlingen af byggesagen har Rødovre Kommune i februar foretaget en nabohøring, der giver mulighed for, at de nærmeste naboer kan komme med bemærkninger. Der er indkommet 32 høringssvar, som alle vil modtage svar. Forvaltningen forventer, at svaret er klar til udsendelse senest den 12. marts.

Hensyn til naboerne
Forvaltningen har tidligere inviteret de kommende beboere i Terrassehaven i Irmabyen til et dialogmøde og der er, i så vidt omfang som muligt, taget hensyn til naboerne. For eksempel bliver udeområderne etableret, så legepladsens mest rolige sted ligger mod Irmabyen, mens de store børns leg hovedsageligt kommer til at ske i det område, hvor der allerede i dag er en legeplads ved Espevang. Børneinstitutionens tag bliver begrønnet, så bygningen falder ind i omgivelserne.

Kun personbiler på Risterivej
Tilkørslen til institutionen kommer til at ske via Risterivej. Kommunen er grundejer med ret til at bruge vejen og har også pligt til at vedligeholde den private fællesvej – ligesom alle de andre grundejere. Udformningen af krydsningen af stien vil selvfølgelig tage hensyn til brugen af stien og den trafik, som skal krydse den.
Der er en forventning om, at mange børnefamilier i Irmabyen får deres daglige gang i den nye børneinstitution og dermed selv får indflydelse på mængden af biltrafik. Kommunen har taget hensyn til naboernes bekymring om tung trafik til børneinstitutionen.
Derfor vil Risterivej udelukkende blive benyttet af personbiler (altså forældre og personale). Den tunge trafik bliver ledt via Espevang.
Det er forsøgt at tage højde for så mange hensyn som muligt, så både fremtidige brugere og naboerne kommer til at opleve en moderne børneinstitution, der passer ind i området. Det bliver en flot institu-
tion i høj kvalitet, så det lever op til den standard, vi kender fra Rødovre. Børnene kan godt begynde at glæde sig.

Kommentarer
Top