Annonce

Kommunen henter affaldet hjem
affald_skrald_2013.jpg
Fra andet halvår 2019 bliver det et kommunalt korps af renovationsarbejdere, der skal stå for indsamlingen af affald i Rødovre Kommune. Foto: Arkiv
Med 14 stemmer for og fire imod godkendte Kommunalbestyrelsen på sidste uges møde, at Rødovre Kommune selv skal stå for indsamlingen af affald fra 2019.
Fakta

Rødovre Kommunes nuværende kontrakt med den private leverandør udløber den 28. april 2019.
Rødovre Kommune kan tidligst overtage affaldsindsamlingen i 2. halvår 2019, fordi indkøb af det nye materiel skal ske gennem et EU-udbud.

Når Rødovre Kommunes nuværende kontrakt med den private leverandør, der i dag henter affald, udløber 28. april næste år, bliver aftalen ikke forlænget. I stedet skal kommunen selv agere vognmand og hente alt lige fra storskrald og glas til dagrenovation og pap.
Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og SF stemte på sidste uges møde i Kommunalbestyrelsen ja til at hjemtage affaldsopgaven.
”Det kan betale sig både økonomisk og miljømæssigt, at kommunen selv står for indsamlingen af affald. Samtidig er det en stor fordel, at Rødovre Kommune selv får personaleledelsen og dermed kan bestemme, hvordan opgaven skal udføres. Det betyder, man får direkte indflydelse på den service, som bliver leveret – så man kan godt sige, at der bliver kortere vej fra borgerne til skraldemanden. Det er vigtigt, borgerne oplever, de får en ordentlig service og det skal skraldemændene selvfølgelig også have tid til,” udtaler Jan Kongebro (S), der er formand for Teknik- og Miljøudvalget.

Savner andre muligheder
I dag er indsamlingen af affald udliciteret til et privat firma og en undersøgelse viser, det giver god mening at hjemtage opgaven. Økonomisk vil det give en årlig besparelse på 1,8 millioner kroner og samtidig er der, ifølge Rødovre Kommune, klare miljøfordele ved selv at klare opgaven.
Konservative og Venstre, der tilsammen er repræsenteret med fire medlemmer i Kommunalbestyrelsen, stemte nej til affaldssagen og forslog i stedet, at hjemtagningen af affaldsindsamlingen blev stillet i bero indtil Teknisk Forvaltning har indhentet og fremlagt andre tilbud om affaldsindsamling, herunder fra det tværkommunale ’Indsamling På Tværs’, hvor flere kommuner er gået sammen om at udbyde al indsamling af affald.
”Vi finder, at kommunen burde have indhentet tilbud fra eksterne udbydere. Vi er også betænkelige ved, at kommunen agerer vognmand med de økonomiske risici, der er forbundet med indkøb af materiel og anlæg til omkring 48 millioner kroner,” fortalte konservatives Mogens Brauer på mødet.

Annonce

El-skraldebiler
Venstres og Konservatives ændringsforslag blev nedstemt og i stedet kan Rødovre Kommune så småt begynde at forberede den kommende opgave. Kommunens genbrugsstation på Valhøjs Allé skal ombygges og fungere som base for de kommende skraldebiler, der bliver el-skraldebiler. Rødovre Kommune oplyser, at den forventede årlige besparelse på 1,8 millioner kroner skal bruges til at finansiere indkøb af miljøvenlige el-skraldebiler, der er dyrere end de traditionelle dieselbiler.
Det forventes, at Rødovre Kommune kan holde affaldstaksterne i ro med hjemtagelsen.

Kommentarer
Top