Kommunen giver sig selv dispensation fra bestemmelserne i Lokalplanen
spadestik-institution-irmabyen_008_280218_BP.jpg
Som borger i Rødovre Kommune og nabo til den kommende institution ved Espelunden, er det ærgerligt at erfare, kommunalbestyrelsen ser stort på egne regler, vedtægter og giver sig selv dispensationer, som er milevidt fra lokalplanen, skriver Torben Iisager her i læserbrevet Foto: Brian Poulsen
læserbrev Som borger i Rødovre Kommune og nabo til den kommende institution ved Espelunden, er det ærgerligt at erfare, kommunalbestyrelsen ser stort på egne regler, vedtægter og giver sig selv dispensationer, som er milevidt fra lokalplanen.

Jeg har på ingen måde noget imod, at der bliver bygget en ny institution. Børn og forældre kommer til at nyde godt af det, selv om jeg dog er tilhænger af mindre institutioner, frem for børnefabrikker på 180 små verdensborgere og en solid håndfuld medarbejdere.
Det der bekymrer er, at Rødovre Kommunalbestyrelse angiver i §17 i lokalplan nr. 83, at der kan dispenseres fra lokal-
planbestemmelserne, hvis dispensationerne ikke strider mod principperne i planen, men disse dispensationer strider i en sådan grad imod både de tidligere vedtagne og fastlagte principper i planen, at det overskrider al logik og etik:
Lokalplanens §5.2 angiver specifikt, at der kun kan opføres op til 1200 m2 bebyggelse ud over den eksisterende.
Men den kommende bebyggelsesgrad er oplyst til at blive øget til 1700 m2, hvilket kommunen selv har udregnet til en forøgelse på cirka 3%. Jeg vil foreslå, at den regnemaskine bliver udskiftet, for en forøgelse fra 1200 m2 til 1700 m2 svarer til næsten 42 procent.

Områdets karakter
Det anføres også specifikt, at ny bebyggelse maksimalt må opføres som 1½ etage, men nu bliver der så bygget i to etager.
Der har oprindeligt været et formål med disse præcisioner for bebyggelse, hvilket må tolkes som en gennemtænkt process, der har taget højde for områdets karakter på daværende tidspunkt og områdets ønskede fremtidige karakter.
1200 m2 bebyggelse på området og med en makshøjde på 1½ etage/8,5 m giver mening i forhold til områdets parklignende karakter og set i forhold til de oprindelige bygningers stil og volumen samt de fredede træer på området.
Vi, beboere på Kaffevej og nærmeste naboer til den kommende institution, har indgivet indsigelser til Kommunen, men har ikke engang fået en bekræftelse på modtagelsen – der er absolut tavshed til trods for, at vi har fået materiale tilsendt med frist for eventuel indsigelse. Ingen reaktion.
Nu står vi så med en dispensation fra kommunens egne vedtagelser, som fraviger betydeligt med en anden bygning end de først viste tegninger blandt andet med en mængde vinduer, døre og trapper lige ind imod stuevinduerne i Terrassehaven velvidende, at vi på et tidligere tidspunkt fik oplyst, at denne sydvendte facade ville være uden vinduer til opholdsrum og at dette blev kompenseret med ovenlysvinduer.

Annonce

Katastrofale friheder
Dette er set som nabo. Set med de historiske briller i forhold til de bevaringsværdige bygninger som udgør Espevang, er det en katastrofe at kommunen tager sig friheder, med så voldsom og helt uacceptabel overskridelse tilsyneladende helt uden konsekvenser, når der samtidig bliver handlet meget restriktivt overfor private borgere i kommunen.
Tilkørselsforholdene til den nye kommunale institution skal ske via Risterivej, som er en privat fællesvej, hvor det er grundejerforeningen, som skal stå for vedligeholdelsen.
Det ville klæde kommunen at etablere egen tilkørsel, hvilket vi, som naboer, tidligere har foreslået konkrete løsninger til. De mange biler – cirka 200 dagligt – skal dermed krydse skolestien, der løber imellem Terrassehaven og institutionen ved Espevang.
Man kan ikke andet end at blive trist, når Rødovre Kommune ser stort på børnenes sikkerhed i trafikken. Især når der er rig mulighed for at kommunen kan afvikle denne trafik på egen grund.
Argumentet med, at der tages hensyn til de 30 personer på Espevang er umiddelbar prisværdig, men svær at forholde sig til, når deres nærmeste nabo bliver en institution til 180 børn med dertil hørende trafik og leben. Og for at tage dette hensyn, bliver institutionstrafikken så pålagt cirka 400 beboere i Terrassehaven, beboere på Risterivej og skolebørn, der i de samme perioder går og cykler på vej til Valhøj skole.
Der er altså en hel del punkter, hvor Rødovre Kommune ikke lever op til egne krav og vedtagelser.
Jeg håber, at I vil være med til at se på dette fra begge sider.
Det kommer på sigt til at påvirke rigtig mange beboere i kommunen.

Du kan læse formanden for Teknik- og Miljøudvalgets svar her

Kommentarer
Top